Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Schneider Electric ocenil tři české partnery za projekty v oblasti udržitelnosti

Zástupci společnosti Schneider Electric v čele s generálním ředitelem Pavlem Bezuckým ocenili své partnery, kteří se zapojili do historicky prvního ročníku soutěže Sustainability Impact Awards. Ta je součástí širšího programu „Partnerství pro udržitelnost“ a hodnotí počínání partnerů společnosti Schneider Electric v oblasti udržitelnosti ve dvou kategoriích: udržitelnost ve vztahu ke každodennímu provozu a ve vztahu k zákazníkům. Mezi oceněnými figurují firmy zaměřující se na automatizaci budov LIVIN’IN a Buildsys a společnost zabývající se výrobou Eko-linek na zpracování tříděného komunálního odpadu LISA TECH. Předání ocenění bylo součástí slavnostního setkání, kterého se kromě oceněných partnerů zúčastnili také investoři jednotlivých projektů. Událost proběhla pod záštitou Francouzského velvyslanectví a za účasti francouzského velvyslance Alexise Duteretra 6. září 2023 v prostorách Buquoyského paláce.

Čeští partneři společnosti Schneider Electric měli v rámci soutěže Sustainability Impact Awards své zastoupení v kategorii „Vliv na mé zákazníky“. V ní byly se svými inovativními projekty, v nichž nacházejí uplatnění technologická řešení Schneider Electric, nominovány tři firmy: LIVIN’IN, Buildsys a LISA TECH. Společnost LIVIN’IN s projektem zrenovovaného brněnského brownfieldu Svatopetrská vyhrála národní kolo a propracovala se do evropského finále, ve kterém se celkem z 39 nominovaných společností ocenili tři vítězové. Tři nejúspěšnější firmy byly oceněny i ve druhé vyhlášené kategorii soutěže – „Vliv na mé zákazníky“. Z obou kategorií tak celkově vzešlo šest globálních vítězů. Celosvětově se do soutěže se svými udržitelnými projekty zapojilo 241 firem.

„Tímto chceme našim partnerům poděkovat za příkladný přístup v oblasti udržitelnosti. Všechny tři nominované společnosti a projekty, na nichž se Schneider Electric podílel, jsou výjimečné, a slouží jako inspirace dalším v oboru, kteří se vydávají na cestu dekarbonizace,“ uvedl na adresu oceněných generální ředitel Schneider Electric Pavel Bezucký. Předání ocenění a poděkování bylo součástí slavnostního setkání, které proběhlo v odpoledních hodinách 6. září 2023 pod záštitou Francouzského velvyslanectví v Buquoyském paláci. Vedle zástupců společností Schneider Electric, Buildsys, LIVIN’IN a LISA TECH se akce zúčastnili také zástupci královehradecké pobočky ČSOB, majitelé brněnského areálu Svatopetrská, zástupci společností Top-in.cz a UNIS a v neposlední řadě také francouzský velvyslanec Alexis Dutertre.

LIVIN’IN: Svatopetrská Brno – výjimečný projekt, který vzbudil nadšení odborníků

Areál Svatopetrská v Brně, dlouhá léta využívaný Státním výzkumným ústavem materiálů, se rozsáhlé rekonstrukce dočkal před více než čtyřmi lety. Revitalizace objektu, jehož součástí jsou kanceláře, byty, sklady, výroba, restaurace a obchody, byla unikátní jak svým rozsahem, kdy zahrnovala řadu opatření k ekologizaci a automatizaci objektu, tak formou: vyžadovala totiž ponechání architektonického základu budov.

Investorem projetku byla společnost Top-in.cz a systémovým integrátorem společnost LIVIN’IN, která si jako dodavatele inovativních řešení pro řízení a automatizaci budov vybrala právě Schneider Electric. Ten do návrhu systému řízení budov v areálu Svatopetrská vstoupil ve fázi výstavby projektu. „Rozhodujícím faktorem při volbě společnosti Schneider Electric byla výborná technicko-obchodní podpora nás, systémových integrátorů. Díky členství v globálním partnerském programu EcoXpert jsme mohli implementovat nejnovější technologie a využít všechny vlastnosti instalovaných produktů na 100 %,“ uvádí ke spolupráci Dominik Hutečka, zakladatel společnosti LIVIN‘IN.

V brněnském areálu Svatopetrská je alfou a omegou řešení EcoStruxure™ Building, využívající internet věcí (IoT), které umožňuje mít dokonalý přehled jak o dodávkách energie, tak i o její distribuci v budovách. V rámci tohoto řešení zde bylo instalováno více než 500 senzorů, které umožňují měření spotřeb u všech použitých technologií. Mezi ty patří například fotovoltaická elektrárna, 43 hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla, vzduchotechnická jednotka pro úpravu čerstvého vzduchu, systém pro optimalizaci a plánování rekuperace vzduchu nebo systém osvětlení a systém osvětlení a stínění KNX.

Proměna brněnského brownfieldu v moderní inovační centrum vyvolala pozitivní ohlas jak u široké veřejnosti, tak u řady odborníků. V roce 2019 projekt bodoval v soutěži Adapterra Awards, která oceňuje ekologické a udržitelné projekty.

Buildsys: ČSOB Hradec Králové – moderní administrativní budova vytvořila prvotřídní zázemí pro zaměstnance i klienty banky

Asi 1000 zaměstnanců se od září 2021 může těšit z moderních prostor nové pobočky ČSOB v Hradci Králové. Ta splňuje ty nejpřísnější ekologické standardy a vyznačuje se mimořádnou ohleduplností k životnímu prostředí. I zde klíčovou roli sehrálo řešení od společnosti Schneider Electric EcoStruxure™ Building, které sem implementovala společnost Buildsys zajišťující komplexní realizaci automatizace budovy, zatímco Československá obchodní banka sehrála roli investora.

Mimo to je nová hradecká centrála vybavena technologií pro zpětné užití dešťové vody a díky přirozeným zdrojům tepla a chladu je zcela samostatná ve vytápění i chlazení. Jako zdroj energie slouží tepelná čerpadla v 107 energetických vrtech, které se nacházejí v hloubce až 200 metrů. Objekt tedy není napojen na zdroj jiného energetického média kromě elektrické energie. Světelnou pohodu v místnostech pobočky navozuje systém KNX, který řídí žaluzie a více než 1 500 svítidel. Důraz je kladen také na tepelnou pohodu, které je dosaženo vhodnou regulací zdroje tepla a automatickým ovládáním vybraných oken.

I díky implementovaným inovativním řešením od společnosti Schneider Electric se královéhradecké pobočce ČSOB podařilo docílit vynikající energetické účinnosti, kterou dokládá zisk certifikace LEED Platinum v kategorii New Construction. Tento certifikát řadí tuto kancelářskou budovu mezi jednu z environmentálně nejšetrnějších v celé Evropě.

LISA TECH: Eko-linky zpracovávají a přetvářejí přetříděný plastový odpad na funkční stavební desky

Nominaci do prvního ročníku soutěže Sustainability Impact Awards si vysloužila i česká společnost LISA TECH, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem ekologických linek zaměřených na využitelnost tříděného komunálního odpadu. Díky unikátní patentované technologii, na které se dodávkou svých řešení podílí i Schneider Electric, je schopná z odpadu vyrobit funkční desky. Ty mají širokou využitelnost jak ve stavebnictví, tak v dalších oborech podnikání.

Schneider Electric zde dodal řešení pro výrobce strojů založené na platformě EcoStruxure Machine, plně vyhovující požadavkům Průmyslu 4.0. Pro distribuované řízení stroje byl použit moderní řídicí systém Modicon M262 a bezpečnostní kontrolér SLC s vizualizací a ovládáním výrobního procesu na iPC Harmony. Komunikace mezi všemi částmi stroje probíhá po rozhraní Ethernet s využitím protokolů Modbus TCP a SERCOS III. Pro komunikaci jsou propojeny nejen všechny sofistikované komponenty (typu frekvenční měniče a servopohony), ale i všechny jisticí, spínací a další prvky.

Výhody implementovaných řešení od Schneider Electric spočívají v modularitě, kdy řešení umožňuje variabilitu v nasazení jednotlivých částí stroje (lisovacích jednotek), takže velikost a účinnost celé linky lze jednoduše upravovat bez rozsáhlých projekčních a programových změn. Koncept distribuovaných vstupů/výstupů a silových prvků včetně bezpečnostních funkcí zase přináší významnou úsporu kabeláže a zkrácení času na zprovoznění celého stroje.

Mezi investory tohoto projektu patří společnosti SMART TECHNIK, UNIS a Anacot Capital.

O Sustainability Impact Awards

Soutěž Sustainability Impact Awards, poprvé vyhlášená v roce 2022, je součástí širšího programu „Partnering for Sustainability“ a oceňuje partnery společnosti Schneider Electric, kteří se angažují v oblasti udržitelnosti. Ti spolu soupeří ve dvou kategoriích: „Vliv na mou firmu“, kde je posuzována vlastní udržitelná činnost v každodenním provozu, a „Vliv na mé zákazníky“, která oceňuje firmy, jež mají vedoucí postavení v oblasti udržitelnosti tím, že pomáhají zákazníkům dosáhnout jejich dekarbonizačních cílů. Účastníci jsou hodnoceni na základě úspěšného zavádění inovací, produktů a digitálních řešení pro elektrifikaci provozu, snižování dodávek energie, zvyšování provozní účinnosti a zavádění oběhového hospodářství v celém hodnotovém řetězci. Do celosvětového finále bylo z 241 přihlášených vybráno 92 společností, z nichž v každé ze dvou kategorií získali ocenění tři nejlepší. Tato soutěž pokračuje i v roce 2023. Nyní je rozšířena o novou kategorii „Dodavatelé“ a projekty zaměřené na dekarbonizaci, digitalizaci a inovace je možné registrovat do 17. listopadu 2023.

Přijetí tématu Wiztopic's Blockchain Certification Platform

Od 2. října 2019 společnost Schneider Electric certifikuje obsah na webu Wiztrust, aby zajistila komunikaci. Autenticitu komunikace společnosti můžete ověřit na webových stránkách Wiztrust.com.
Zobrazit tiskovou zprávu (pdf, 185 kb) opens in new Window
Sdílet tuto stránku:

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!