Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Nabízíte kryt ovladače nouzového zastavení proti náhodnému stisku tlačítka?

Dle normy ČSN EN ISO 13850 nesmí být žádným způsobem bráněno nebo znemožněno aktivování ovladače nouzového zastavení. Nabízíme pouze částečný kryt hřibového tlačítka ZBZ1605, pomocí kterého lze tlačítko zamknout třmenovým zámkem ve vypnutém stavu.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?