Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Je stále dostupný produkt s referencí PM700MG CA?
Výrobky řady PM700 se již nedodávají. Jsou nahrazeny řadou PM5000. Poptávaný produkt nahrazuje reference METSEPM5100.
Mám LXM32md12n4 připojený přes chránič (standardních 30 mA) a tento chránič vypadává. Co s tím?
Pro aplikace s FM a servoměniči generující vyšší harmonické je nutné používat chránič typu B. Tedy například typ 16750.
Je možné vynulovat veškeré naměřené hodnoty na elektroměru A9MEM3255?
Elektroměr iEM3255 zobrazuje celkovou a dílčí spotřebu elektrické energie. Celkovou ("total") nelze vynulovat už z toho titulu, že se jedná o stanovené...
Je možné z elektroměru iEM3155 vzdáleně vyčíst sériové číslo 0514215045?
Čtením registru 130 získáte pouze 8 znaků. První dva znaky (v tomto případě 05) nejsou implementovány do Modbus protokolu. 05 značí typ elektroměru....
Jaká je náhrada za multimetr PM700MG?
Doporučujeme nový typ PM5000, reference METSEPM5100.
U transformátoru jsou 2x vyvedené svorky S1 a S2 (typ METSECT5DB250). Jedná se o 2 různá vinutí?
Nejedná se o dvě různá vinutí. S1 a S2 svorky na každé straně jsou vnitřně propojené.
Jak lze konfigurovat převodní poměr na iEM3235?
Převodní poměr měřícího transformátoru lze konfigurovat v menu CT/VT Ratio. Pro vstup do menu je nutné zadat heslo 0010. Správné zapojení trafa je...
Lze multimetr PM5110 připojit na 110V DC napájecí napětí?
Ano, v rámci tolerance 20% z DC napájecího rozsahu 125-250V DC lze multimetr na 110V DC připojit.
výsledky 1 - 10 z 100