Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Je možné vynulovat veškeré naměřené hodnoty na elektroměru A9MEM3255?

Elektroměr iEM3255 zobrazuje celkovou a dílčí spotřebu elektrické energie.
Celkovou ("total") nelze vynulovat už z toho titulu, že se jedná o stanovené (fakturační) měřidlo.
Dílčí ("partial") lze nulovat místně i dálkově.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?