Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Co je hodnota Ith, která je uvedená na boku stykače?

Ith je jmenovitý smluvený tepelný proud bez krytu, tj. maximální hodnota zkušebního proudu použitá pro zkoušky oteplení nekrytého zařízení.
Hodnota Ith musí být minimálně rovna maximální hodnotě jmenovitého proudu nekrytého zařízení v osmihodinovém provozu.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?