Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

O Portálu podpory kybernetické bezpečnosti společnosti Schneider Electric

Proč byste měli mít přístup k Portálu podpory kybernetické bezpečnosti?

Zákazníci by měli mít přístup k Portálu podpory kybernetické bezpečnosti, aby našli nejnovější informace o slabých místech kybernetické bezpečnosti, které se týkají nabídek společnosti Schneider Electric.

Jaké informace můžete najít na Portálu podpory kybernetické bezpečnosti?

Na portálu najdete následující informace:
  • Obsahuje bezpečnostní upozornění týkající se slabých míst v nabídkách společnosti Schneider Electric.
  • Pomáhá nám neustále zlepšovat kybernetickou bezpečnost hlášením incidentu nebo zranitelnosti týkající se jakýchkoli nabídek společnosti Schneider Electric.
  • Dodavatelé a partneři společnosti Schneider Electric jsou žádáni o zaslání oznámení o událostech týkajících se bezpečnosti a ochrany osobních údajů, které ovlivňují nebo potenciálně ovlivňují společnost Schneider Electric.
  • K dispozici jsou zdroje, které vám pomohou dozvědět se o zabezpečení vašeho systémového prostředí. ať už se jedná o průmyslový proces, řízení budov a řízení přístupu, datové centrum nebo řídicí systém elektrické infrastruktury.
  • Certifikáty společnosti Schneider Electric se používají pouze pro elektronický podpis u našich obchodních partnerů a klientů. Konkrétně se tyto certifikáty používají k ověření pravosti a integrity firmwaru produktů. Publikujeme čtvrtletní aktualizaci našeho seznamu zrušených certifikátů a okamžitou aktualizaci při každém zrušení certifikátu. Před provedením aktualizace zařízení ověřte pro svoji bezpečnost původ firmwaru.
  • Naše otevřená Politika řízení slabých míst je k dispozici proto, aby bylo možné porozumět tomu, jak řešíme slabá místa a incidenty v oblasti kybernetické bezpečnosti, a abychom podporovali zabezpečení a bezpečnost našich instalovaných řešení, a chránili tak naše zákaznky a životní prostředí.
Jak můžete získat přístup k Portálu podpory kybernetické bezpečnosti?

Portál se nachází zde: https://www.schneider-electric.com/en/work/support/cybersecurity/overview.jsp
Případně můžete najít Portál prostřednictvím navigační nabídky na webu: Jděte na stránku Podpora > Pod doplňkovými odkazy klepněte na Kybernetická bezpečnost.
 
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?