Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Odpínače Masterpact

Odpínače nízkého napětí

Součást skupiny Pact Series

Odpínače nízkého napětí

Odpínače Masterpact
 • Hlavní funkce

  • Jmenovitý proud: 800 až 6300 A
  • Jmenovité napětí: 690V
  • Kategorie:AC23A /AC3
  • 3 a 4-pólové provedení
  • Vysokà zapínací schopnost a kràtkodobý výdržný proud
  • Doplňkové funkce pro zajištění bezpečnosti, dàlkového ovlàdàní a pohodlné obsluhy: doplňkové napěťové spouště MN/MX, zapínací spoušť XF, dàlkové ovlàdàní, zàměna zdroje  
  • Široký rozsah běžného příslušenství a příslušenství, které lze vzàjemně měnit na místě
  • Shoda s požadavky mezinàrodních norem IEC 60947-3 a Přílohy A
  • Shoda se specifikacemi nàmořní klasifikace společností: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas, etc.


  Přínosy

  Řada jističů Masterpact NW je charakteristická svými optimalizovanými rozměry a vysokými výkony: S cílem normalizovat elektrické rozváděče v době, kdy se složitost instalací zvyšuje, Masterpact poskytuje nepřekonanou jednoduchost, jak ve výběru, tak v instalaci.

  Aplikace

  Odpínače Masterpact provádějí kontrolu a rozpojení elektrických rozvodných okruhů s vysokým proudem:
  • Propojení zdrojů
  • Rozvod
  • Záměna zdroje
  • Odpojení

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /