Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Data Center Expert

Na dodavateli nezávislý, škálovatelný monitorovací systém, který shromažďuje, organizuje a distribuuje kritické výstrahy, videozáznamy sledovacích kamer a klíčové informace a poskytuje unifikovaný ...

Součást skupiny EcoStruxure

Centralizovaná správa fyzické infrastruktury s kritickou důležitostí

APC Brand Schneider Electric
Data Center Expert
 • Hlavní funkce

  InfraStruXure Central poskytuje organizacím efektivní způsob, jak monitorovat jejich fyzickou infrastrukturu od různých dodavatelů napříč celou společností: napájení, chlazení, bezpečnost a prostředí. Monitorování v reálném čase, uživatelem definované zprávy a grafy a okamžité upozorňování na závady a eskalace umožňuje rychlé stanovení a řešení záležitostí kritické infrastruktury, které mohou negativně ovlivnit dostupnost IT systému. Centralizovaná úschovna kritických informací je přístupná pro více uživatelů odkudkoliv na síti, s vytvořením konsolidovaného pohledu na fyzickou infrastrukturu. Platformy mohou růst podle měnících se obchodních potřeb prostřednictvím doplňkových licencí na zařízení a rozšíření dohledu, správy kapacit a výměny řídicích modulů.

  Přínosy

  Dostupnost
  • Centralizované úložiště výstrah - K historickým výstrahám z několika zařízení lze přistupovat prostřednictvím jedné centrální databáze. Výstrahy můžete řadit podle typu, data, zařízení či skupiny zařízení.
  • Uživatelské hlášení stavu - Vytvořte, uložte a naplánujte uživatelem definované zprávy pro snadný sběr, distribuci a analýzu dat.
  • Grafická analýza trendů - Mějte přístup k aktuálním a starším datům o jakémkoliv zařízení nebo skupině zařízení. Využijte vykreslení a zanesení do grafu řádky datových bodů v logické korelaci a vizualizujte tak potenciální nebezpečné trendy.
  • Lokalizované uživatelské rozhraní - Poskytuje lokalizované uživatelské rozhraní včetně výstrah a jejich popisů v 10 národních jazycích.
  • Integrované úložiště dat - Vysokokapacitní pevné disky poskytují velké množství interního ukládání dat, zatímco podpora úložiště připojeného k síti umožňuje dlouhodobé ukládání a archivaci dat.
  Možnost přizpůsobení
  • Rozhraní API webových služeb - Nabízí možnost integrace dat a událostí InfraStruXure Central do stávajících aplikací a nástrojů IT, které podporují volání webových služeb
  • Rozšiřitelná architektura - Dostupné licenční klíče pro aplikace a pracoviště rozšiřují možnosti platformy a umožňují jí, aby svým růstem odpovídala vzestupným požadavkům vašeho podnikání.
  • Integrace s aplikacemi pro správu StruxureWare - Dosažení integrované energetické účinnosti, prediktivního plánování a provozu datového střediska v reálném čase prostřednictvím doplňkových aplikací systému InfraStruXure Management: InfraStruXure Operations, InfraStruXure Capacity, InfraStruXure Change, InfraStruXure Energy Efficiency a InfraStruXure Energy Cost a InfraStruXure Mobile.
  • Výstupní modul doplňku Modbus TCP - Integruje data a vybírá události ze zařízení pod správou aplikace InfraStruXure Central do stávajících systémů správy budovy po ethernetové síti.
  • Doplňková monitorovací aplikace - Zlepšete viditelnost vašich kritických prvků prostřednictvím managementu hrozeb fyzických vlivů a monitorujte a zaznamenávejte veškerou aktivitu v zabezpečených prostorách. Centralizovaná úschovna umožňuje uživateli zpětně prohlížet, vyhledávat a označovat sledované události pro budoucí využití.
  Ochrana
  • Podpora vzdáleného monitorování - Služba na bázi internetu, která slouží jako druhý pár očí, který sleduje zdraví fyzické infrastruktury společnosti. Zkušení profesionálové nepřetržitě pracují na zajištění monitoringu 24 hodin denně a pomáhají diagnostikovat problémy předtím, než se stanou kritickými.
  • Šifrovaná komunikace - 128 Bit, SSL šifrovaná komunikace mezi klientem a serverem a také šifrované ID uživatele a hesla, uložená na serveru pro zvýšenou ochranu vašich zdrojů
  • Přizpůsobitelný přístup pro uživatele - Definujte přístup uživatelů a možnosti zobrazení pro jednotlivé skupiny. Určete přístup k zařízením pomocí omezení počtu účtů zřízených administrátorem.
  Ovladatelnost
  • Podpora zařízení několika dodavatelů - Rozsáhlá podpora více dodavatelů podporuje monitoring síťových zařízení SNMP. Umožňuje zobrazení stávajících zařízení SNMP prostřednictvím výstražných prahových upozornění, datových trendů a zpravodajství.
  • Oznamování chyb - Upozornění na události v reálném čase minimalizuje dobu odezvy na kritické situace týkající se fyzické infrastruktury. Umožňuje administrátorům IT zkrátit střední dobu oprav, zvýšit efektivitu a maximalizovat dobu běhu.
  • Sledování v reálném čase - APC Enterprise Manager umožňuje sledování přístrojů od APC v reálném čase, takže můžete rychle vyřešit problémy s napájením, jež by mohly mít vliv na dostupnost sítě. Úvodní obrazovka systému Enterprise Manager dělí všechny záložní zdroje od APC v síti podle současného stavu a v případě výskytu problémů nabízí jejich popis.
  • Centralizovaná správa - Umožňuje centrální správu a řízení velké sítě aplikací.
  • Výstraha – filtry - Přizpůsobte si uživatelské rozhraní pro zobrazení zařízení s kritickým, výstražným nebo normálním stavem.
  • Textové hledání - Rychle vyhledejte zařízení a výstrahy v poli pro neomezené vyhledávání.
  • Integrace NMS - Informační zprávy SNMP integrované do systému správy podniku umožňují uživatelům zobrazovat výstrahy generované zařízeními, která jsou pod správou aplikace InfraStruXure Central.
  • Univerzální konzola - Upravitelná Windows a Linux klientská aplikace umožňuje okamžitý přístup k aplikaci InfraStruXure Central z jakéhokoliv místa v síti.
  Rychlost
  • Vlastní mapování - Vlastní rozhraní, jedinečné přiřaditelné ikony a umístění zařízení přetažením pomocí myši usnadňuje určení problematických zařízení na první pohled a minimalizuje výpadky, chyby a náklady.
  • Zásadní aktualizace firmwaru - Zkraťte čas nastavování a složitost spravovaných zařízení souběžnou aktualizací firmware více APC zařízení zároveň.
  • Hromadná konfigurace - Poskytuje přehlednou možnost hromadné konfigurace, která uživatelům umožňuje vytvářet, ukládat a předávat konfigurace nebo konkrétní nastavení zařízení do podobných APC zařízení prostřednictvím karty pro správu sítě.
  • Automatické vyhledání - Zkracuje dobu potřebnou k instalaci a implementaci zařízení fyzické infrastruktury díky automatické detekci zařízení v síti, která lze spravovat.
  • Privátní připojení do sítě - Snižte IP adresy potřebné ve veřejné síti pro správu zařízení tím, že je umístíte do izolované bezpečné sítě.

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.