Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Provoz datového centra: Změna

Správa pracovních postupů umožňuje snadné sledování a provádění přesunů, přidávání a změn v datových střediscích.

Plně integrovaná správa pracovních postupů pro fyzickou infrastrukturu IT

APC Brand Schneider Electric
Provoz datového centra: Změna
 • Hlavní funkce

  Operátoři mohou pomocí nástroje InfraStruxure Change získat kontrolu nad prostředím datového střediska a implementovat organizované přesuny, přidávání nebo změny pracovních procesů, které výrazně snižují nebezpečí neočekávaných výpadků. Díky tomuto automatickému systému pracovních postupů mohou operátoři přiřazovat sledy prací, rezervovat prostor, sledovat stav a extrahovat záznamy auditu s úplnou kontrolou a sledováním historie životního cyklu změn. Volitelný modul InfraStruXure Mobile poskytuje možnosti provozních změn přímo z podlaží datového střediska. Dále jsou k dispozici možnosti skenování čárových kódů, které zajišťují integritu údajů o vybavení a zlepšují efektivitu provozu.

  Přínosy

  Ochrana
  • Zabezpečení heslem - Ochrana uživatelským heslem.
  • Přístup více uživatelů - Umožňuje, aby několik uživatelů vykonávalo pracovní příkazy a zároveň plánovalo budoucí přesuny, doplnění nebo změny.
  • Uživatelské role - Umožněte různé úrovně přístupu prostřednictvím přihlašování více uživatelů a předdefinovaných uživatelských rolí.
  • Přístup pouze pro čtení - Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
  Ovladatelnost
  • Přizpůsobitelné šablony - Určení aktivit nutných k plnění potřeb individuálních zakázek a k zajištění toho, aby se přesuny, přidané položky a změny řídily zásadami organizace a projektů.
  • Řídicí panel v reálném čase - Získejte přehled o klíčových ukazatelích výkonu datového střediska prostřednictvím snadno nastavitelných webových řídicích panelů, které zobrazují přizpůsobitelné informace pro vedoucí pracovníky.
  • Knihovna materiálů - Využijte možností knihovny fyzické infrastruktury a zařízení IT od předních dodavatelů.
  • Globální hledání zařízení - Rychlé nalezení zařízení pomocí textového hledání a export dat o zařízení do formátu aplikace Excel.
  • Změnit zprávu - Okamžitý přehled o všech přesunech, doplněních a změnách v celém datovém centru, a to na úrovni stojanu, řady nebo místnosti.
  • Zobrazení sestavy o průběhu - Snadno sledujte aktivitu a pokrok pomocí řazení podle sledu prací, stavu a priority.
  • Pokročilé šablony pracovních postupů - Uživatelé mohou v grafickém editoru pracovních postupů navrhnout pracovní postupy s paralelními i sekvenčními toky
  • Sledy prací v tisknutelné podobě - Vytiskněte jednotlivé sledy prací s podrobnostmi o úlohách vyžadovaných k jejich dokončení.
  • Upozornění e-mailem - Informujte vybrané uživatele o splnění pracovního příkazu.
  Plánování
  • Automatizovaný proces pracovního postupu - Vytvořte sledy prací a automaticky generujte úlohy přesunu, doplnění nebo změny zařízení IT. Naplánujte, přiřaďte a sledujte stav jednotlivých úloh a implementujte změny datových středisek.
  • Záznam pro audit majetku - Sledujte změny umístění a vlastností majetku. Filtrujte, vytiskněte a exportujte informace podle data a podle sledu prací.
  • Integrace BMC Remedy - Zajištění sdílení důležitých informací mezi aplikací Operations Change a špičkovým systémem pro řízení procesů.
  • Plánování údržby - Snazší plánování servisu a údržby zařízení v zájmu získání přehledu o všech servisních plánech a zamezení konfliktům při plánování.
  • Přehled správy změn - Interaktivní rozhraní zobrazující minulý a budoucí stav a neprovedené změny, které pomáhá při vyvážení prostředků a zátěže a brání konfliktům při plánování.
  • Rezervace prostoru - Stisknutím tlačítka rezervujte napájení, chlazení a prostor ve stojanu pro nové instalované zařízení.
  • Záznam pro audit obsluhy - Získejte celkový přehled o změnách fyzického zařízení, které provedl uživatel.
  Rychlost
  • Lokalizace - Uživatelské rozhraní dostupné v hlavních lokálních jazycích.
  • Volitelné implementační služby - Zajistěte rychlou implementaci uspořádání místnosti, fyzické infrastruktury a IT prvků využitím profesionálních služeb APC (Professional Services).

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /