Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Symmetra

Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí, redundancí a škálováním

První jednotka UPS s redundancí a škálovatelností v rámci jednoho rámu.

APC Brand Schneider Electric
Symmetra
 • Hlavní funkce

  Konstrukce umožňuje maximální stupeň dostupnosti obchodních procesů. Produkt Symmetra používá modulární redundantní architekturu, která umožňuje škálovat výkon a záložní dobu souběžně s tím, jak rostou nároky aplikace na výkon nebo vyšší stupeň dostupnosti. Integrovaná síťová správa umožňuje aktualizovat stav fungování UPS a zjišťovat podmínky prostředí v reálném čase. Napájení, baterie a inteligentní moduly, které může uživatel měnit za provozu, umožňují krátkou dobu MTTR a snadné servisní zásahy. Modulární návrh Symmetra zajišťuje redundantní napájení v jedné skříni pro kritické aplikace v serverovnách a síťových skříních.

  Přínosy

  Dostupnost
  • Inteligentní moduly s možností výměny za chodu - Poskytuje čisté a nepřetržité napájení chráněných zařízení během výměny inteligentního modulu.
  • Redundant Intelligence Modules - Poskytuje vyšší dostupnost pro zařízení připojená k jednotce UPS díky zajištění redundantních komunikačních kanálů pro kritické funkce UPS.
  • Možnost konfigurace pro vnitřní redundanci N+1 - Poskytuje vysokou dostupnost pomocí redundance, jelikož umožňuje konfiguraci s jedním napájecím modulem navíc, než je nutné pro napájení připojených zařízení.
  • Modulární konstrukce - Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
  • Bateriové moduly zapojené paralelně - Zajišťuje vyšší dostupnost pomocí redundantních baterií.
  • Paralelně zapojené napájecí moduly - Zvyšuje dostupnost díky možnosti okamžitého a bezproblémového zotavení při selhání některého z modulů.
  • Baterie s možností výměny za chodu - Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Napájecí moduly s možností výměny za chodu - Poskytuje čisté a nepřetržité napájení chráněných zařízení během výměny napájecího modulu.
  • Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS - Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
  • Automatické interní přemostění - Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.
  Obslužnost
  • Akustická varování - Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
  • Automatický autotest - Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Prediktivní oznámení výpadku. - Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
  • Upozornění při odpojení baterie - Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
  • Uživatelsky měnitelné baterie - Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
  • Uživatelsky měnitelné napájecí moduly - Umožňuje snadný upgrade a výměnu napájecích modulů.
  • Uživatelsky měnitelné inteligentní moduly - Umožňuje snadný upgrade a výměnu inteligentních modulů.
  Ochrana
  • Kompatibilní s generátory - Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě rozsáhlého výpadku napájení.
  • Vstupní korekce účiníku - Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
  • Regulace frekvence a napětí - Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce nesprávné frekvence bez vybíjení baterie.
  • Korekce napájení - Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
  • Schválená bezpečnostní agentura - Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
  • Resetovatelné jističe - Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
  • Umožňuje studený start - Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  Ovladatelnost
  • Inteligentní správa baterií - Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • Displej LCD - Alfanumerický displej, na němž se zobrazují systémové parametry a varování.
  • Kompatibilní se Správcem InfraStruXure ® - Umožňuje centralizovanou správu pomocí nástroje APC InfraStruXure Manager.
  • Správa sítě - Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
  • SmartSlot - Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
  • Externí baterie s možností správy - Snižuje nároky na preventivní údržbu díky monitorování podmínek a stavu externích baterií a jejich očekávané doby běhu.
  marketing features
  • Vylučují nákladné problémy s napájením, protože zaručují bezpečnost a dostupnost vašich IT zařízení a dat. - Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Architektura dvojí konverze poskytuje přesnou regulaci napětí, regulaci frekvence a nulový přenosový čas k baterii při výpadcích sítě.
  • Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader . - Testováno a schváleno bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Symmetra používat on-line a spolehnout se, že splňují nebo přesahují nejpřísnější standardy odvětví.
  • Úspora času díky snadnému a pohodlnému vzdálenému přístupu. - Síťová správa prostřednictvím sériového, USB nebo volitelného systému Ethernet. Obsahuje software Powerchute® Network Shutdown pro pohodlné sledování a řízení, bezpečné vypnutí operačního systému a inovační možnosti energetického managementu.
  • Nízké provozní a údržbové náklady ve spojení s ověřenou spolehlivostí a inteligentní správou baterií. - Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Automatické vlastní kontroly zajišťují spolehlivost baterií a předem varují uživatele o nutnosti výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání.
  • Zaručeně výhodná počáteční investice do modulární, rozšiřitelné, redundantní architektury zlepšuje dostupnost zařízení a usnadňuje údržbu. - Redundantní architektura N+1 Symmetra LX umožňuje, aby jednotka odolávala výpadkům inteligentního modulu, baterie nebo napájecího modulu. Moduly jsou snadno vyměnitelné v terénu. Zákazníci mohou po počátečním nákupu zařízení přidávat dodatečné napájecí moduly nebo baterie do zatížení až 16 kVA.
  scalability
  • Škálovatelná doba běhu - V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
  • Škálovatelná kapacita napájení - Snižuje dnešní náklady na předimenzování systému UPS díky možnosti rychlé budoucí inovace.
  • Programovatelný kmitočet - Zajišťuje kompatibilitu s různými vstupními frekvencemi.
  • Panel pro rozvod napájení s možností výměny na pracovišti - Zajišťuje kompatibilitu zařízení s různými typy zástrček.
  • Externí baterie Plug-and-Play - Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /