Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Katalog servisních služeb

Udržujte svou infrastrukturu ve špičkové kondici – komplexní přehled servisních služeb.

Diagnostics of the insulation condition in high voltage switchboards through early detection of partial discharges

ProDiag Corona - Detekce výbojů uvnitř rozvádečů VN

Účinný nástroj na detekci výbojů uvnitř rozváděčů VN v malém nebo rozvinutém stádiu

Diagnostika zařízení NN

Diagnostika zařízení VN

Diagnostika zařízení NN

Diagnostika řídicích jednotek spouští

Provádíme testování elektronických jednotek spouští STR a Micrologic u jističů Compact a Masterpact. Diagnostika za pomocí testovacího zařízení simuluje poruchové stavy sítě, měří a porovnává nastavené vypínací charakteristiky spouště. Tato činnost je rovněž běžnou součástí preventivní údržby.

Doporučená četnost: min. 1 x ročně
Engineer holding mobile and working with electrical machine
Termovizní diagnostika
Termovize je prováděna v běžném provozním režimu bez nutnosti odstávky. Pomocí infračerveného spektra identifikuje nadměrně oteplená místa elektrické instalace vlivem přetížení nebo vadného proudovodného spoje.

Výstup
Protokoly se zobrazeným infračerveným spektrem s popisem jednotlivých částí instalace včetně případného doporučení.

Doporučená četnost: min. 1 x ročně

Diagnostika zařízení VN

Diagnostika vypínačů VN

Expertní servisní služba prováděná například na vypínačích SF1, SF2, Evolis stykačích R400, R400D. Služba je poskytována za použití původního diagnostického zařízení ProDiag společnosti Schneider Electric. Toto zařízení detailním způsobem analyzuje stav jednotlivých součástí vypínače a naměřená data okamžitě porovnává s databází parametrů, která je součástí vlastního softwaru.

Doporučená četnost: min. 1 x za 5 let

Diagnostika ochran VN

Expertní servisní služba je prováděná za použití diagnostického zařízení FREJA 546 firmy Megger, které představuje systém pro třífázové testování všech druhů ochran. Systém tvoří proudový a napěťový zdroj řízený počítačem. Simuluje poruchové stavy, detailně testuje charakteristiku nastavených parametrů ochrany a výsledky ihned porovnává s nastavenými hodnotami.

Typy ochran VN:
ochrany VN Sepam, Micom, Vamp, elektromechanické ochrany. Ostatní typy ochran po dohodě.

Výstup
Na základě prováděných činností je zpracován protokol s naměřenými hodnotami a zjištěným stavem zařízení. Protokol je součástí dodávky a je následně zaslán zákazníkovi.

Doporučená četnost
min. 1 x za 5 let nebo v periodě pravidelné revize

Diagnostika ProCorona

Účinný nástroj na detekci výbojů uvnitř rozváděčů VN v malém nebo rozvinutém stádiu.

Výstup
Na základě prováděných činností je zpracován protokol s naměřenými hodnotami a zjištěným stavem zařízení. Protokol je součástí dodávky a je následně zaslán zákazníkovi.

Výhody diagnostiky ProCorona
Diagnostika je prováděna za provozu – neomezuje výrobu.
Efektivnost – identifikuje i počínající, neslyšitelné projevy corony.
Univerzálnost - lze ji provádět na všech typech rozváděčů VN za předpokladu znalosti jejich vnitřní konstrukce.

Doporučená četnost
Četnost závisí na prostředí, zejména vlhkosti, prašnosti a střídání teplot. Diagnostiku doporučujme provádět v termínech, kdy lze tyto vlivy předpokládat.

Diagnostika ProFusion

ProFusion - diagnostika pojistek VN Fusarc CF, metoda umožňuje kontrolovat odpor pojistek VN miliohmetrem a naměřené výsledky porovnat se sw databází pojistek daných výrobců. Při naměření mezních hodnot tak lze s předstihem odhalit zhoršené parametry pojistky a předejít neplánovanému výpadku daného vývodu. Pojistky jsou umístěny například ve vývodových polích QM. Způsob provedení diagnostiky je na obrázku.

Nástroje pro diagnostiku prediktivní údržby

Diagnostické nástroje prediktivní údržby vám poskytnou přehled o stavu vašeho zařízení a odborné poradenství o tom, jak jej optimalizovat, což vám umožní proaktivní správu. Nástroje prediktivní údržby významně snižují možnost neočekávaných prostojů a pomáhají předvídat selhání zařízení.

Zaregistrujte své výrobky

Získejte posouzení zastaralosti šité na míru vašim potřebám, které vám poslouží pro počáteční zhodnocení stávajících nainstalovaných produktů a zároveň zdůrazní klíčové kroky, které můžete provést pro upgrade nebo údržbu svých systémů a minimalizaci rizik.
Začněte

Obraťte se na podporu

Navštivte naše Zákaznické centrum, kde se dozvíte více informací o nejvhodnějších službách pro vaši firmu.
Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc?

Začnete zde!

Najděte odpovědi hned. Hledejte řešení sami nebo kontaktujte naše experty.

Kontaktujte podporu

Obraťte se na na náš zákaznický servis, kde vám sdělí více informací, poskytnou technickou podporu a pomohou vám se všemi problémy.

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

 opens in new Window

Projděte FAQ

Získejte odpovědi procházením tématicky souvisejících nejčastěji kladených otázek.

 opens in new Window

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!