Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Služby nákupu

Doplňkové dodavatelské služby

Přejděte na správně dimenzovanou strategii řízení zdrojů

Klíč k jakémukoli úspěšného programu nákupu energií je jasný: správné smlouvy se správnými dodavateli a se správným načasováním. Ať už nakupujete energii interně nebo prostřednictvím třetí strany, potřebujete si pro proces tvorby energetického rozpočtu sjednat nejvýhodnější smlouvy s vhledem do vhodných příležitostí a variant s využitím energie z obnovitelných zdrojů. Získejte komplexní strategii řízení energie, která vám pomůže tyto cíle naplnit.

5 klíčových kroků k lepším nákupům energie

Prozkoumejte 5 proměnných, kvůli kterým je váš nákup energií tak složitý. Dozvíte se, proč není pro všechny vhodný tentýž postup.

team meeting

5 snadných způsobů, jak dosáhnout úspor energie

Dosáhněte svého cíle v oblasti úspor energie. Přečtěte si o jednoduchých způsobech, jak snížit svou spotřebu energie; stačí vám 5 minut.

Podívejte se na další zdroje a názory na nákup energií

Prohlížení statistik na papíru a tabletu
Odhalte úspory skrývající se ve vašem vyúčtování elektřiny
Rychlé toky energií a dat vedou k rychlejšímu vývoji trhu s energiemi než kdy dříve. Ve vyúčtování energií najdete více, než byste možná čekali. Chcete-li dosáhnout úspor energie, musíte účinně spravovat složitou oblast energetiky a připravit se na budoucnost. Podívejte se, jaké skryté náklady můžete ve vyúčtování najít.
Stáhněte si e-knihu opens in new Window

Globální výhled v oblasti energetiky

Získejte informace o nejnovějších globálních trendech v energetice, které zahrnují politické vlivy, volatilitu cen komodit, posuny nekomoditního typu, vlivy počasí, příležitosti na rozvíjejících se trzích a diferenciaci dodavatelů.
Další informace
Výchozí alternativní text

Vizualizace dat

Automobilové díly v automobilce

Efektivní využití energií

Výchozí alternativní text

Podpora udržitelného růstu

Spojte se s našimi odborníky

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

1. Co je to nákup energií?

Jednoduše řečeno se jedná o taktický postup při nákupu energie. Avšak roli hrají i strategické faktory nákupu energie, a to externí – geografické nuance, možnosti dodávek a rozmanitost dodavatelů – i interní: schéma a velikost energetického zatížení, tolerance rizik a cíle v oblasti udržitelnosti. Jak se energetické trhy stávají čím dál složitějšími, mění se správný přístup k nákupu energií díky novým technologiím a rozvíjejícím se smluvním strukturám. Dosažení správné rovnováhy mezi úsporou nákladů, řízením rizik a skladbou komodit, včetně obnovitelných i tradičních „nečistých“ zdrojů, vyžaduje integrovanou strategii nákupu. To znamená, že nákup energií nezahrnuje jen poslední fázi spočívající v uzavření smlouvy o dodávkách energie, ale také komplexní a kompetitivní proces, který mu předchází. Odborníci společnosti Schneider Electric na problematiku zdrojů tvoří tým vysoce kvalifikovaných konzultantů v oblasti energetiky s hlubokým porozuměním různým geografickým oblastem, hybatelům energetických trhů a možnostem dodávek, které nabízejí klientům.

2. Jak funguje nákup energie z obnovitelných zdrojů?

Vzhledem k tomu, že energie z obnovitelných zdrojů je stále více nákladově konkurenceschopná vzhledem k energii vyráběné z fosilních paliv, klademe si za cíl pomoci našim klientům integrovat čistá, obnovitelná řešení do jejich strategií výběru zdrojů. Holistická podniková strategie nákupu energie z obnovitelných zdrojů a cleantech řešení ukáže výzvy a příležitosti, které vznikají v rámci procesu nákupu energie z obnovitelných zdrojů. Tyto příležitosti mohou zahrnovat smlouvy PPA, distribuovanou výrobu energie na místě, certifikáty EAC, uhlíkové kompenzace, jakož i jiné nové příležitosti v energetice. Naši experti na dodávky jsou dobře obeznámeni s tradičními i obnovitelnými zdroji energie, včetně těch, kteří jsou stále ještě na začátku svého vývoje. Máme rozsáhlé zkušenosti, globální dosah a transparentní procesy k identifikaci správných projektů v oblasti obnovitelné energie a cleantech produktů pro komerční i průmyslové organizace.