Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Výchozí alternativní text

Sběr dat

Výchozí alternativní text

Řízení dat

Výchozí alternativní text

Resource Advisor

Začněte řešit problémy s energiemi a vykazováním udržitelnosti ještě dnes

Prozkoumejte další zdroje a názory na energetiku a vykazování udržitelnosti

Proměňte údaje o zdrojích v praktické kroky

Lepší přehled o spotřebě energií a udržitelnosti. Metriky udržitelnosti a data o dodávkách. Informace o jednotlivých provozech. To vše na jediném místě. Poté stačí provést analýzu a sdílet výsledné výkazy se zainteresovanými stranami, což usnadní vaši spolupráci. Na závěr stanovte prioritu projektů tak, abyste si zajistili vyšší výkonnost a stálou udržitelnost.

Společnost AEG zavádí udržitelné inovace

Podívejte se, jak společnost Schneider Electric pomohla prostřednictvím poradenských služeb firmě AEG k inovacím na všech úrovních, díky kterým je nyní ziskovější a udržitelnější.
Obchodník s mobilním telefonem v kancelářské budově

Chytřejší nákup energií

Automobilové díly v automobilce

Efektivní využití energií

Výchozí alternativní text

Podpora udržitelného růstu

Spojte se s našimi odborníky

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

1. Co je řízení energií? 

Řízení energií zahrnuje systematické plánování, optimalizaci a řízení spotřeby energií s cílem zvýšit účinnost, snížit náklady a minimalizovat dopad na životní prostředí. Energetické poradenství hraje důležitou roli při zvládání složitostí, řešení problémů a navrhování přizpůsobených strategií, které organizacím umožňují těchto cílů efektivně dosahovat.

2. Proč jsou programy řízení energií důležité? 

Programy řízení energie jsou klíčové, protože pomáhají organizacím identifikovat příležitosti k úspoře energií, snížení nákladů a redukci uhlíkové stopy. Efektivní energetické poradenství řídí strategickou implementaci, přičemž podporuje udržitelnost a zlepšuje finanční i environmentální úspěšnost.

3. Jak mohou podniky těžit z programů řízení energií? 

Programy řízení energií jsou pro podniky přínosné, protože zahrnují software pro udržitelnost a energetické poradenství. Pomáhají jim dosáhnout úspor nákladů, vyšší efektivity a lepší péče o životní prostředí, protože podporují udržitelné firemní postupy.

4. S jakými výzvami se pojí řízení energií? 

Mezi náročné výzvy, se kterými se organizace potýkají při snaze o implementaci efektivních strategií řízení energií, patří celková složitost, vysoké počáteční náklady, odpor vůči změnám a nedostatek dat. Odborné poradenství v oblasti energií vám pomůže tyto překážky překonat, optimalizovat využití zdrojů a dosáhnout udržitelných úspor nákladů.

5. Proč využít konzultanta v oblasti energetiky? 

Konzultant v oblasti energetiky hraje důležitou roli při řešení složitých problémů, zvyšování provozní efektivity a hledání cest k úspoře nákladů, a to poskytováním odborných poradenských služeb v této oblasti.