Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
man wearing glasses analyzing pie chart on pc

Jak přetavit data v ukazatele KPI

Nenechte se zavalit ohromným objemem dat, abyste neztratili ze zřetele svoje dlouhodobé cíle.

engineers working at size

Vyhledejte v datech o energiích to, co má pro vás hodnotu

Přečtěte si, jak si poradit se složitostí trhu a vytáhnout z dat o energiích to podstatné, abyste dosáhli vyšší efektivity a udržitelnosti.

Váš externí nezávislý datový tým

Sběr faktur
Náš tým pro správu účtů za energie zpracovává jménem našich zákazníků více než 39 milionů účtů za energie. Naši experti shromažďují účty v softwaru Resource Advisor a doplňují k nim další informace, takže máte podchycena veškerá podniková data o energiích, odpadech a spotřebě vody.

Testování odchylek
Naše originální algoritmy a statistické testy pomáhají identifikovat chyby ve vyúčtování a v datech. Vyhledáváme příležitosti k úsporám energií a dodáváme k tomu přesná data.

Přepočet faktur
Dodavatelé často dělají při fakturaci chyby, což platí zejména u individuálně sjednávaných a spravovaných smluv. Na základě smluvních/tarifních sazeb a sjednaných podmínek vypočteme předpokládanou cenu a porovnáme ji s fakturovanou částkou, abychom byli schopni zjistit a řešit případné chyby.

Podpora plateb
Přesměrujte všechny svoje faktury z adres svých dodavatelů služeb na naše experty a získáte kompletní soubor dat.

Služby spuštění/ukončení dodávek
V přímé spolupráci s dodavateli energií zajistíme aktivaci, resp. ukončení dodávek při změně smlouvy. Zavedeme ve spolupráci s vaším týmem řízený proces informování a řízení změn, a to včetně zpracování příslušné dokumentace, správy zálohových plateb a zpracování výkazů o činnosti.

Služby datového připojení
Naši experti vyhodnotí vaše požadavky na data a doporučí vhodnou strategii pro shromažďování dat přímo od dodavatelů energií, z měřicích přístrojů a ze stávajícího softwaru (např. ze systémů správy budov či energetického hospodářství).

Vzdálené analýzy a optimalizace 
Největší výzvy v oblasti energetického hospodářství se točí okolo dat – buď je jich příliš mnoho nebo příliš málo nebo nejsou uložena na jednom místě. Náš tým expertů na vzdáleném pracovišti shromažďuje a analyzuje data ze všech vašich provozů a na základě toho pak optimalizuje výkonnost a maximalizovat úspory.

Představujeme náš globální datový tým

Náš tým popisuje, jak probíhá správa dat a faktur, a jak lze odhalit skryté možnosti k úsporám energie s využitím našeho softwaru pro vykazování v oblasti energetiky.

Eliminace nejasností v datech o udržitelnosti a nákupech energií

  • Vypracování strategie sběru dat na základě momentálního a budoucího stavu podniku
  • Využívání stávajících dat a hardwaru pro přístup k datům v reálném čase
  • Správa složitých dat z nejrůznějších zdrojů, míst a subjektů
  • Provádění makro- a mikroanalýz na základě přesných dat na úrovni celého podniku

Proměňte data o energiích v praktické kroky

Podívejte se na 4 základní rady, jak využít příležitostí k úsporám energií, které se skrývají v datech o spotřebě energií ve vašem podniku.
Podívejte se na čtyři rady
modern city at night

Více energie a úspěšná udržitelnost

Obchodník s mobilním telefonem v kancelářské budově

Chytřejší nákup energií

Automobilové díly v automobilce

Efektivní využití energií

Výchozí alternativní text

Podpora udržitelného růstu

Výchozí alternativní text

Vizualizace dat

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!