Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Spojte se s našimi odborníky

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

Jaký význam má řízení klimatických rizik?

Řízení klimatických rizik je klíčovou oblastí, na kterou se společnost Schneider Electric a naši klienti zaměřují. Na řízení klimatických rizik pracujeme ve vlastním podniku a naše služby v oblasti klimatických rizik vám pomohou proaktivně reagovat na vyhodnocení klimatických rizik a připravit se prostřednictvím plánování scénářů. Nabízíme služby v oblasti klimatických rizik, protože si uvědomujeme rostoucí hrozbu změny klimatu pro výkonnost podniků a rostoucí povědomí investorů a dalších zainteresovaných stran o rizicích, která změna klimatu představuje pro naši globální ekonomiku.

Naše služby v oblasti řízení klimatických rizik se zaměřují na spolupráci s organizacemi při posuzování klimatických rizik, vypracování strategie pro zmírnění rizik a přizpůsobení se jim a na odpovídající zveřejnění těchto rizik. Naše služby v oblasti klimatických rizik doplňují náš soubor globálních nabídek v oblasti udržitelnosti podniků, včetně správy environmentálních, sociálních a správních dat (ESG) se softwarem EcoStruxure™ Resource Advisor, řízení spotřeby energie a programů snižování emisí uhlíku, energetické účinnosti, nákupu energie z obnovitelných zdrojů a dekarbonizace dodavatelského řetězce. Podniky čelí mnoha rizikům spojeným se změnou klimatu. Díky analýze fyzických a přechodných rizik a vypracování strategie pro jejich řešení pomáhají naše služby v oblasti klimatických rizik vašemu podniku zachovat odolnost a dlouhou životnost jeho provozu.