Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Řízení datových center

DCIM je zkratkou anglických slov „data center infrastructure management“, tedy správa infrastruktury datového centra. Software DCIM se používá ke sledování, měření a správě datových center, přičemž pokrývají jak IT vybavení, tak podpůrnou infrastrukturu, jako jsou systémy napájení a chlazení. Jeho smyslem je pomoci manažerům dosáhnout maximální energetické účinnosti a předcházet problémům s vybavením, které vedou k výpadkům.
A person and person standing in a room with a computer
 • Ve své poslední studii Magic Quadrant pro oblast DCIM definují experti z oboru ve společnosti Gartner DCIM jako „nástroje, které monitorují, měří, spravují a/nebo řídí využití datových center a energetickou spotřebu u všech zařízení souvisejících s IT (jako jsou servery, úložiště a síťové přepínače) a komponent infrastruktury zařízení (jako jsou jednotky distribuce napájení, tedy PDU) a klimatizační jednotky počítačových prostorů (CRAC)“. Studie dále upřesňuje, že DCIM se týká především „vybavení, které poskytuje napájení, chlazení a fyzické zabezpečení potřebné pro zajištění provozuschopnosti IT systémů“.

  DCIM jde nad rámec základního monitorování zařízení – jeho smyslem je pomoci provozovatelům datových center porozumět tomu, co se v jejich prostředích děje, včetně stavu napájecího a chladicího zařízení. Cílem je pomoci správcům předcházet problémům a pomáhat při plánování budoucích požadavků a optimálního umístění zařízení.

  Jak na svém blogu podrobně vysvětluje náš kolega Kevin Brown, zákazníci s tradičními nástroji DCIM čelí určitým výzvám, mezi něž patří dlouhé doby nasazení a vysoký stupeň složitosti, pokud jde o použití a údržbu, včetně aktualizací softwaru.

 • Software pro správu datového centra obecně spadá do dvou hlavních kategorií: monitorování/automatizace a plánování/implementace.  První kategorie se týká monitorování a automatizace napájení IT místnosti a zařízení, environmentálního řízení a zabezpečení. Pomáhá zajistit, aby datové centrum fungovalo tak, jak je navrženo, a poskytuje uživatelsky konfigurovatelné limity pro výstrahy u fyzických zařízení sledující různé aspekty, včetně tepla, ventilace a klimatizace. Hlásí také využití energie v reálném čase, v průměru a ve špičkách a měří energetickou efektivitu (PUE).  Plánovací a implementační software se zaměřuje na to, aby IT správcům usnadnil změny datových center, nasazování nových zařízení pro dosažení špičkové účinnosti a sledování prostředků. Podporuje experimentační scénáře („what if“), které usnadňují plánování a snižují celkové náklady na vlastnictví.

 • DCIM pomáhá zákazníkům řešit čtyři klíčové problémy: 

  • prevence výpadků,
  • absence vzdáleného monitorování a řízení,
  • správa zařízení od různých dodavatelů,
  • řešení velkého počtu pracovišť s omezeným personálem IT nebo zcela bez něho.
 • Pro zajištění ochrany vaší IT infrastruktury před bezpečnostními riziky neexistuje pouze jedno řešení. Váš přístup by měl být vícevrstvý.

  První obrannou linií je fyzická bezpečnost. Vaše zařízení mohou být vzdálená, a proto potřebujete mít možnost na ně neustále dohlížet, abyste zamezili ztrátě dat a prostojům. Nasazení vysoce kvalitních integrovaných systémů pro kamerový dohled umožňuje vzdálené monitorování v reálném čase, takže můžete sledovat neobvyklé aktivity, zatímco řízení přístupu ke stojanům na základě osobních karet přispívá ke znemožnění neoprávněného přístupu. A nemůžeme ignorovat hrozbu faktorů souvisejících s prostředím, jako jsou teplota, vlhkost, kouř a voda, které představují významnou hrozbu pro firemní IT infrastrukturu.

  Pak je tu logická vrstva. Řešení DCIM, jako je zabezpečený a všezahrnující cloudový monitorovací software, centralizují správu zařízení nasazených na různých pobočkách, a umožňují tak neustálé monitorování na pracovišti, aby se předešlo selhání a bylo možno rychle řešit problémy.

  Kybernetickou bezpečnost i fyzické zabezpečení je třeba považovat za stejně důležité části rovnice, abyste zabránili výpadkům a narušením provozu.

Trend DCIM 3.0 vyžaduje modernizované řešení DCIM

EcoStruxure IT, naše komplexní řešení DCIM, reaguje na výzvy DCIM 3.0 modernizací softwarového portfolia pro monitorování a správu rozšiřující se hybridní IT infrastruktury, která se v posledních několika letech stává stále složitější.

Zákazníci, kteří řeší výzvy spojené s DCIM 3.0 s použitím EcoStruxure IT

Software DCIM umožňuje specialistům v oblasti IT a datových center monitorovat, spravovat a optimalizovat kritickou IT infrastrukturu, a to místně, v cloudu i na úrovni koncových zařízení, aby byla zajištěna odolnost, bezpečnost a udržitelnost systému.

Zabezpečení

Přední špičková datová centra využívají technologii EcoStruxure IT pro zajištění bezpečné datové konektivity a spolehlivosti v australských regionálních sítích.

Kontaktujte naše obchodní oddělení

Chcete se dozvědět více o výzvách DCIM 3.0?
Kontaktujte naše obchodní oddělení opens in new Window

Nástroje a zdroje

Kalkulačka hodnoty sledování DCIM
Odhadněte potenciální hodnotu monitorování a alarmů DCIM pro distribuované IT. Kalkulačka poskytuje snadno použitelný rámec pro pochopení potenciální hodnoty softwaru prostřednictvím výpočtu návratnosti investic (nebo doby návratnosti) na základě vašich vstupů.
Přejít na kalkulačku

Tři kroky k výpočtu celkové podnikové spotřeby energie ze strany IT pomocí DCIM

Tento dokument popisuje první kroky, kterými se vedoucí IT oddělení (CIO) mohou vydat směrem k udržitelnosti.
Stáhněte si bílou knihu opens in new Window

Další zdroje

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

1. Co je software DCIM?

Software pro správu infrastruktury datových center (DCIM) je inovativní řešení, které umožňuje monitorování a správu jejich infrastruktury. Poskytuje lepší viditelnost a kontrolu nad IT infrastrukturou. Zavedením řešení DCIM můžete zlepšit plánování kapacity, udržovat provozuschopnost a zároveň spravovat případné alarmy na místě, v cloudu i na okraji sítě.

2. Jak může lepší software pro správu datového centra prospět vaší firmě?

Software DCIM 3 zajišťuje viditelnost v reálném čase. Toto zlepšení správy infrastruktury datového centra usnadní monitorování všech systémů, serverů, úložišť, sítí a chlazení. Díky odolnému, bezpečnému a dodavatelsky neutrálnímu softwaru pro správu infrastruktury datového centra lze přijímat informovaná rozhodnutí týkající se plánování kapacity i alokace zdrojů. To se projevuje lepším využitím dostupných zdrojů.

Předem stanovená údržba spolu s neustálým monitorováním všech kritických systémů umožňuje vaší firmě vyhnout se nákladným odstávkám. Výstrahy v případě výskytu problémů poskytují příležitost vyřešit problém dříve, než dojde k závažnému selhání.

3. Jaké jsou výhody softwaru pro správu datových center?

Správa datového centra pomocí našich aplikací EcoStruxure IT výrazně snižuje náklady, zajišťuje lepší provozuschopnost a obecně zlepšuje provoz a efektivitu. Díky vhledu do tohoto prostředí v reálném čase můžete plánovat další kroky, optimalizovat práci a dosáhnout významných zlepšení ve všech klíčových aspektech provozu datového centra.