Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Proč je kvalita napájení důležitá?

Korekce účiníku, eliminace nadměrných harmonických kmitočtů a zmírnění poklesů napětí mají mnoho dlouhodobých výhod. Naše řešení řeší nejběžnější problémy, abyste vždy měli čisté a vysoce kvalitní napájení s menším počtem neplánovaných odstávek, lepším výkonem zařízení a nižšími účty za elektřinu.

Máme řešení vašich problémů s kvalitou napájení

Objevte naše řešení pro řízení kvality napájení

Podívejte se, co říkají naši zákazníci

Guardian Glass
Zjistěte, jak tento přední výrobce skla zlepšil kvalitu napájení a snížil své účty za elektřinu implementací řešení EcoStruxure Power založeného na inteligentních bateriích kondenzátorů VarSet Smart, měřičích výkonu PowerLogic a softwaru EcoStruxure Power Monitoring Expert.

Potřebujete pomoc?

Začnete zde!

Najděte odpovědi hned. Hledejte řešení sami nebo kontaktujte naše experty.

Kontaktujte podporu

Obraťte se na na náš zákaznický servis, kde vám sdělí více informací, poskytnou technickou podporu a pomohou vám se všemi problémy.

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

 opens in new Window

Projděte FAQ

Získejte odpovědi procházením tématicky souvisejících nejčastěji kladených otázek.

 opens in new Window

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

1. Co znamená kvalita napájení? 

Kvalita elektrického napájení udává, do jaké míry frekvence, průběh a napětí napájecího systému odpovídají stanoveným specifikacím. Dobrá kvalita elektrického napájení má stálé napájecí napětí v předem určeném nebo předepsaném rozsahu; má hladký průběh křivky napětí a konstantní frekvenci střídavého proudu v blízkosti jmenovité hodnoty.    

2. Jaké jsou příčiny problémů s kvalitou napájení? 

Je nevyhnutelné nutné udržovat dobrou kvalitu napájení. V opačném případě může dojít k vyšší spotřebě energie, zvýšení částek účtů za elektřinu, vyšším nákladům na údržbu nebo k nestabilitě a selhání zařízení. Hlavními příčinami problémů s kvalitou napájení jsou chvilková přerušení napájení, uzemnění, poškození osvětlení, harmonická zkreslení, rozsáhlé výpadky napájení, poklesy napětí, přepětí, elektrický šum atd.   

3. Jak lze zlepšit kvalitu napájení? 

Problémy s kvalitou napájení spadají do tří obecných kategorií. Uvádíme je níže, společně s řešeními kvality napájení, která můžete využít ke zlepšení kvality napájení:  

• Harmonická napětí a proudy

Harmonická napětí a proudy vznikají z důvodu zapojení více standardních elektrických zařízení, která deformují průběh střídavého proudu, a zvyšují tak spotřebu energie. Tento problém však lze řešit zavedením harmonických reaktorů nebo filtrů, které mohou také pomoci při snižování nákladů. 

• Špatný účiník 

Je to stav nadbytečné jalové energie v systému. Tato jalová energie je zbytečná a nákladná, protože systém nefunguje efektivně. Problém lze zlepšit pomocí řešení pro korekci účiníku (PFC), které snižuje jalový výkon, zabraňuje přehřátí zařízení, snižuje náklady na energii a možnost selhání motoru. 

• Nestabilita napětí

Nestabilita napětí je vedlejší účinek zdroje nízkého nebo vysokého elektrického napětí. Nízké napětí může snížit produktivitu a způsobit podpětí. Vysoké napětí na druhé straně snižuje životnost a výkon zařízení. Optimalizace napětí může zajistit, že zařízení přítomná na místě zajistí dodávání optimálního a stabilního napětí do systému. Řešení Schneider Electric pro kvalitu napájení se skládají ze systémů zajištění kvality napájení, jako jsou EcoStruxure Power a EcoStruxure Power Advisor. Tato řešení nabízejí analytické služby pro řízení kvality napájení pro optimalizaci výkonu energetického systému.