Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 • Default Alternative Text

  Služby pro datová centra (během celého životního cyklu)

  Pro bezpečná, efektivní a provozuschopná datová centra.

 • Životní cyklus datového centra

  Provozování vašeho datového centra nemusí být obtížné. Naše služby vám usnadní práci každý den, během celého životního cyklu datového centra.

 • White Paper Základy řízení životního cyklu datového centra

  Každé fázi životního cyklu svého datového centra musíte věnovat náležitou pozornost a včas přijímat opatření k uspokojení potřeb z ní plynoucích. Tento dokument popisuje 5 fází životního cyklu datového centra. Identifikuje klíčové úkoly i úskalí a nabízí praktické rady jak správcům, tak i vlastníkům zařízení.

  Základy řízení životního cyklu datových center pro jejich vlastníky
  Man handling the data center management in the server room, data center services, data center operations.
 • Proč využívat služby životního cyklu ve svém datovém centru?

  Datová centra představují vysokou firemní hodnotu a mnozí z vás je používají k získání konkurenční výhody. Jak zajistíte svůj obchodní úspěch?

  Zaměstnanec společnosti Schneider Electric ukazuje výkaz udržitelnosti muži v servrovně s datovými centry, řízení datových center.

  Výzvy

  Vaše firemní záležitosti jsou jedinečné a role, kterou datová centra hrají v otázce vašeho obchodního úspěchu nebyla nikdy dříve důležitější. Datová centra jsou dynamická a neustále se vyvíjejí. Potřebujete ucelené servisní řešení pro optimalizaci svého datového centra – od plánování po provoz, bez ohledu na to, v jaké fázi životního cyklu se právě nachází.
  Dva muži ve velínu elektrárny prohlížejí big data analýzy, výkazy udržitelnosti

  Služby pro celý životní cyklus datového centra

  Můžeme vám dopomoci k tomu, aby vaše datová centra byla vyvážená, efektivní a bezpečná po celou dobu své životnosti.

  Proč s námi spolupracovat?

  • Výchozí text

   Získáte naši podporu v kterékoli fázi

   Během celého životní cyklu vám můžeme pomoci s provozuschopností, efektivností a bezpečností vašeho datového centra – od prvotního posouzení, přes provoz až po údržbu.

  • Ikona služeb

   Naše spolupráce může začít kdykoliv.

   Ať už potřebujete služby pro určitou fázi, nebo pro celý životní cyklus, společnost Schneider Electric nabízí řešení přizpůsobená právě vašim potřebám.

  Fakta

  • Výchozí text POSOUZENÍ: Získejte za své peníze co nejvíc. Na základě vyhodnocení nabídky a poptávky řešíme vaše problémy pomocí automatizačních nástrojů a nejlepších postupů vyvinutých za 45 let.
  • Výchozí text PLÁNOVÁNI: Poskytujeme vám odbornou pomoc s využitím ověřené metodologie a automatizovaných nástrojů. Můžete tak snáze jak stanovit optimální náklady, výkon a načasování, tak splnit zákonné požadavky.
  • Výchozí text NÁVRH: Splnění vašich požadavků na výkon a bezpečnost. Naše flexibilní služby využívají unikátní odborné znalosti a rozsáhlou knihovnu návrhů. Dokážou splnit vaše potřeby od základů po detail.
  • Výchozí text Výstavba: Včasné dokončení s dodržením rozpočtu. Nás systematický přístup snižuje riziko, zkracuje časový harmonogram a minimalizuje náklady – od základní montáže, přes integraci, uvedení do provozu a spuštění, až po řízení projektu na místě instalace.
  • Výchozí text Provoz: Zjednodušení provozu a mimimalizace prostojů. Poskytujeme více služeb pro údržbu, monitorování a optimalizace, než kdokoli jiný.
  • Výchozí text Využijte naší sítě 7 000 školených specialistů a 45 let zkušeností s reálnými aplikacemi.

  Chat je dostupný