Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vores ”Trust Charter”

Vi ønsker, at tillid skal drive alle vores interaktioner med interessenter og vores relationer med kunder, aktionærer, medarbejdere og de lokalsamfund, vi opererer i, på en meningsfuld, inkluderende og positiv måde. Vores adfærdskodeks gælder for alle, der arbejder hos Schneider Electric eller i et af vores datterselskaber. Hvert afsnit indeholder oplysninger om, hvad man må og ikke må, samt de teams, der er ansvarlige for emnet hos Schneider Electric.
Download vores Trust Charter

Har du i tvivl eller har du bekymringer?

Vores Trust Line giver vores medarbejdere og eksterne interessenter mulighed for at give udtryk for etiske bekymringer i overensstemmelse med vores adfærdskodeks.
Når der foretages en indberetning, gennemgår den en grundig og fortrolig undersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen forelægges herefter de relevante ledelsesudvalg, som træffer afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal træffes.
Få adgang til Trust Line Åbner i nyt vindue

Hvordan er vores tillidsprincipper og overholdelse med til at skabe en bæredygtig og inkluderende verden?

Schneider Electric er fast besluttet på at opretholde vores principper om tillid gennem høje sociale, ledelsesmæssige og etiske standarder for at nå miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) mål og kulstofneutralitet inden 2025 på vejen mod en mere bæredygtig og inkluderende verden. Som en af verdens mest bæredygtige og etiske virksomheder støtter Schneider Electric bæredygtighed og styrkelse af økosystemet ved at implementere virksomhedens sociale ansvar (CSR) og principper og procedurer, der håndterer miljømæssige og sociale spørgsmål, og som skaber værdi for vores interessenter.

Gå på opdagelse i vores Tillidscharter, der udruller vores tillidforpligtelser for miljø, bæredygtighed og ledelse for at levere grøn effekt og inkluderingsmål. Vores politikker for etik og overholdelse sikrer, at medarbejderne opfylder forventningerne til adfærd og ved, hvordan de implementerer kritiske opgaver. Vores Menneskerettighedspolitik definerer, hvordan vores holdning til menneskerettighedsregler håndhæves i vores daglige drift. Se vores bæredygtigheds- og overholdelsesrapporter, der er oprettet i overensstemmelse med vores adfærdskodeks for at sikre, at vi holder, hvad vi lover. Tjek Trust Line, vores fortrolige indberetningssystem til vores interne og eksterne interessenter, der hjælper dem med at rapportere eventuelle fejl eller manglende overholdelse af lovgivningen med henblik på gennemgang og at kunne træffe de nødvendige foranstaltninger. Schneider Electric sigter mod at træffe foranstaltninger for virksomheden baseret på vores principper om tillid til at fremme menneskerettigheder gennem hele vores værdikæde og opbygge og styrke inklusion i vores interne og eksterne forretningers økosystemer.