Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Reaalajas andmed liitreaalsuse abil

  EcoStruxure Augmented Operator Advisor toob ajast ja kohast sõltumata reaalajas andmed teie käeulatusse. Kohandatud rakendus parandab liitreaalsuse abil tööefektiivsust ning selle abil saavad operaatorid praegused andmed ja virtuaalobjektid kappi, seadmesse või tehasesse lisada.
 • Ühendus mis tahes masinaga üle maailma

  EcoStruxure Machine Advisor võimaldab masinaehitajatel üle maailma olevatele paigaldatud masinatele pakkuda uusi funktsioone.
 • Meil on töövahendid, teadmised ja kaasajastamismeetodid teie olemasolevate automaatikasüsteemide analüüsiks ning teile praegu ja tulevikku arvestades õige uuendamisstrateegia pakkumiseks. 

  • Uuendamis-, kavandamis- ja haldusteenused – saage süsteemide kaasajastamisest maksimaalset kasu teie vajadusi arvestavate asjatundjate pakutava hoolika planeerimise ja halduse abil

  • DCS-i migratsiooni- ja uuendamisteenus – meie tunnustatud jaotatud juhtsüsteemi (DCS) migratsiooniprogrammid pakuvad ohutust, turvalisust ja produktiivsust, mis kaasnevad uue DCS-iga, kuid teiste valikutega võrreldes enamasti oluliselt madalamate kulute ja sekkumistega

  • PLC migratsiooni- ja uuendamisteenused – uuendage oma PLC-d kaasaegseteks seadmeteks lihtsate, tõhusate ja soodsate uuendamisvahendite ja kiirühendusadapterite abil

  • Elektrijaotuse kaasajastamisteenused – uuendage oma vananevat paigaldist tasuvate uuenduslahenduste abil

  Laadige alla e-juhend

  Juhised madal- ja keskpinge võrkude lülitusseadmete kaasajastamiseks.

  Hankige juhtpaneele käsitlev brošüür

  Avastage meie hajusjuhtsüsteemi migreerimise lahendus – Foxboro DCS juhtlahendused Bailey süsteemile.

  Lugege juhtpaneelide ja olukorra ülevaate kohta

  Vaadake, kuidas Foxboro hajusjuhtsüsteemi juhtpaneel parandab käitajate ülevaadet olukorrast.

  Vaadake ettevõtte kaasajastamise strateegiaid

  Avastage kohandatavuse ja ajakavastatud seisakutega abil tõhusa rakendamise taktikaline plaan.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.

Leidke tooteid ja lahendusi

 • Küberturbe konsultatsiooniteenused – üksikasjalik ohutus- ja küberturbekava vastavalt teie tegevusalale. Küberturbekaitse ilma igapäevatööd negatiivselt mõjutamata ja juurdepääs ekspertidele, kes teavad, kuidas siduda IT-d ja OT-d 

  • Projekteerimis- ja juurutamisteenused – turvaliste toimingute jaoks projekteeritud võrgud, keskne veaparanduste haldus ja autentimine, autoriseerimine ja auditid, võrgu ja süsteemi jõudluse seire ja lõpp-punkti pahavarakaitse sisseehitatud andmekaoennetusega, seadme juhtimine, valged nimekirjad ja hosti sissetungi ennetus

  • Turbespetsiifilised hooldusteenused – hallatud turbeteenuste pidev kasutatavus, juhtumitega seotud kiire reageerimine ja sissetungitestid, väiksem pingutus ja risk veaparanduste paigaldamisel ja viirusetõrje uuendamisel, turvaline ja automaatne juurdepääs testitud ja kvalifitseeritud O/S-i veaparandustele ja viirusetõrje uuendustele

  • Küberturbega seotud koolitused – pakkuge oma töötajatele üksikasjalikku tööstusalast küberturbekoolitust. Meie ulatuslikud koolitusmoodulid õpetavad turvealaseid juhtsüsteeme ja meetodeid ning küberturvalist tegutsemist

  Laadige alla brošüür

  Vähendage oma tegevusega seoses küberturbe ohtu. Veenduge, et teie intellektuaalomand on piisavalt hästi kaitstud.

  Lugege küberturbe teenuse Customer FIRST lisateavet

  Vaadake, kuidas aitame arendada jätkusuutlikku küberturbe arhitektuuri ja tugilahendusi.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.

Leidke tooteid ja lahendusi

 • • Funktsionaalsed ohutushalduse teenused – ohutustsükli kõikide tegevuste ja rollide sünkroonimine vastavate määruste ja standarditega, sh riskihinnangud ja haldusteenused, funktsionaalne ohutuskavandusteenus, SIS-i konfiguratsiooni haldusteenused, funktsionaalse ohutuse hinnanguteenused, funktsionaalse ohutuse audititeenused ning juurutus- ja seireteenused 

  • Määratlemis- ja hinnanguteenused – aitavad tuvastada ja mõista riske, võimalikke tagajärgi ja kaitse taset, mis on vajalik nende haldamiseks ja leevendamiseks, sh ISA84/IEC61511 lüngaseireteenused, kvantitatiivse riskihinnangu (QRA) teenused, kaitsekihi analüüs (LOPA) teenused, sõltumatu kaitsekihi (IPL) ja ohutuse terviklikkuse taseme (SIL) teenused, protsessiohu analüüsi (PHA) teenused, ohutusnõuete spetsifikatsiooni (SRS) teenused ja funktsionaalse ohutushalduse kavandamise (FSMP) teenused

  • Projekteerimis- ja juurutamisteenused – tagatud on funktsionaalsete ja täielikus vastavuses olevate operatsioonisüsteemide pakkumine projektijuhtimise, süsteemi projekteerimise ja seadistamise, süsteemi dokumentatsiooni, süsteemi kasutuselevõtu, valideerimise ja testimise teenuste kaudu

  • Käitamis- ja hooldusteenused – aitavad tagada ohutu jõudluse ja standarditele vastavuse kogu ohutustsükli käigus SIF-halduri ohutussilmuse jõudlusseire ja haldusteenuste, kliendi tugiprogrammi, perioodiliste kontrollide, funktsionaalse ohutusalase õppe, asjatundlikkuse ja ülemaailmse pakkumise kaudu

  • Sertifitseerimis- ja koolitusteenused – funktsionaalsed ohutusalased koolitused hoiavad insenerid uuendustega kursis ja vastavuses IEC 61508, IEC 61511 ja muude asjakohaste rahvusvaheliste standarditega

  Hankige ohutusteenuste brošüür

  Kaitske oma väärtuslikke varasid ohtude ja riskide tõhusa elutsükli haldusega kõrge ohutasemega tööstustes.

  Lugege standardi IEC 61511 nõuete lisateavet

  Vaadake standardi IEC 61511 parimate tavadega seotud uusi nõudeid.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.

Leidke tooteid ja lahendusi

 • • Juhtpaneelide kujundamine, programmeerimine ja optimeerimine – meie eksperdid pakuvad kohandatud juhtpaneelide lahendusi operaatorite efektiivsuse ja ülevaate parandamiseks 

  • Juhtahela viimistlemine – vähendage operaatori sekkumise vajadust ning parandage protsessi kvaliteeti, tootlikkust ja ohutust

  • Alarmihaldusteenused – eksperdialarmide täiustusega tagatakse kõige asjakohasemate ja tähelepanu vajavate alarmide prioriteet, et operaatoritele ei kuvataks liiga vähe või palju hoiatusi

  Hankige operaatori jõudlusega seotud brošüür

  Olukorrast põhjaliku ülevaate ja meie operaatori jõudlusteenuste abil lahendate tootmisega seotud väljakutsed kiiresti.

  Laadige alla lühiülevaade

  Vaadake, miks alarmihaldus on vajalik kaasaegsetes tehastes.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.
 • • Kohapealne hooldus – automaatika riist- ja tarkvara maksimaalseks kasutamiseks pakuvad meie tugiprogrammid teile asjatundjate abi, aruandeid, töövahendeid, soodustusi ja hooldusteenuseid. Meie tööstusautomaatika tugiteenused võimaldavad paindlikkust teie elekrijaotus- ja -automaatikasüsteemide kõikides aspektides 

  • Varuosad ja remont – hoidke oma tehas töös, vähendades seisuaega, kavandades hooldustoiminguid, ennetades rikkeid ja tuvastades automaatikaprobleeme meie tehnilise tugikeskuse, varuosade, lisagarantii ja kohapealse eksperdiabiga.

  Laadige alla Foxboro DCS brošüür

  Optimeerige oma automaatikasüsteemi ja inseneritööde investeeringud Foxboro jaoks mõeldud lahendusega Customer FIRST.

  Hankige Triconex® brošüür

  Tagage juurdepääs kvaliteetsele toele, riistvara ja tarkvara hooldusele ja elutsükliteenustele.

  Lugege Modicon PLC brošüür

  Optimeerige oma automaatikasüsteemi ja inseneritööde investeeringud PLC jaoks mõeldud lahendusega Customer FIRST.

  Vaadake eelistega teenuseplaane

  Vähendage seisuajaga seotud riske, parandage hooldusalast eelarvet ja pikendage varade eluiga.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.
 • • Töötage välja õigustatud investeeringutasuvusega selge kaasajastamisstrateegia, mis põhineb vananevat tehnoloogiat haldaval tänapäevasel lähenemisel • Vähendage investeerimisvajadust ja suurendage olemasolevate varade kasulikkust nii lühi- kui pikaajaliselt • Nautige tõhusama juhtsüsteemi jõudluseeliseid ja vähendage energiatarbimist • Optimeerige varade jõudlist, vähendage hoolduskulusid ning kasutage maksimaalsel viisil ühenduvuse, IIoT, suurandmete ja muude digilahenduste eeliseid

  Laadige alla lühiülevaade

  Leidke olemasolevate varade ja uue tehnoloogia õige suhe, et optimeerida tööga seotud väärtust eelarve piires.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.
 • • Riistvara ja tarkvara eraldamine eemaldab üksikasjaliku analüüsi ja tehase aktsepteeritavustesti (FAT) vajaduse 

  • Ajakavaga seotud riskid on madalamad, sest protsessiandmeid saab kasutada inseneri töövoos varem

  • Nutikilbid ja universaalne I/O vähendab automaatikajuhtmete ja kasutuselevõtu kulusid

  • Reeglistike ja mallide kasutamine, mis rakendavad ülemaailmse projekti järjepidevuse tagamiseks parimaid meetmeid

  • Virtuaalne inseneritöö ja testimine tagavad projektivigade väiksema arvu ja parima töövalmiduse

  Laadige alla lahenduse FLEX brošüür

  Lihtsustage oma projekti inseneritööd ja avastage, kuidas paindliku ja tõhusa lahenduse FLEX abil vähendada kulusid ja riske.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.
 • • Projekti riskihaldus lõppkasutaja, tarnija ja tehnikute vaheline koostööprotsess 

  • Operaatori koolitussimulaatorid (OTS) vähendavad tööalaseid vigu ja elektrijaama seiskamissagedust elektrijaama ja protsesside efektiivse simulatsiooni abil

  • Tehnikute ja insenerivahendite kasutamise tõttu on projektietapp 1-3 kuud lühem ja projektiga seotud ümbertegemisi vähem

  • Operaatori koolitussimulaatorite kasutamine tehase aktsepteeritavustestis (FAT) vähendab aega 2-4 kuu võtta ja lihtsustab kohapealset inseneritööd

  Avastage meie automaatikateenused

  Saavutage projektiga seotud edu inseneri- ja ehitusettevõtetele mõeldud meie automaatikateenuste abil.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.
 • Tööstusalane automaatikakoolitus pakub suure valiku eri kursuseid, mis hõlmavad mitmesuguseid tooteid ja teemasid. sh järgmist. 

  • Modicon PAC-id ja PLC-d 

  • Altivari sagedusmuundurid

  • EcoStruxure Foxboro jaotatud juhtsüsteemid

  • EcoStruxure Triconex ohutussüsteemid

  • Tarkvara: EcoStruxure™ Machine Expert (endine nimetus SoMachine), EcoStruxure™ Control Expert (endine nimetus Unity Pro), Wonderware jne

  Otsige protsessijuhtimise ja -ohutuse koolitust

  Vaadake protsessijuhtimise ja -ohutuse kursuste kataloogi.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.
 • Rakendusprojektide eksperdid jagavad juba proovilepandud teadmisi teie ettevõtluse parendamiseks innovaatiliste uute projektide ja inseneritöö abil. 

  • Masinate projekteerimine – täielik koostöö masina projekteerimise ja inseneritöö vahel, pakkudes innovaatilisi ideid tulevikuvajadusteks ja -suutlikkuseks

  • Programmeerimine – jõudlustestid, programmeerimine, kilbiehitus ja projektihaldus

  • Kasutuselevõtt – rakendage teadmisi ja ressursse oma masinate täielikuks testimiseks ja dokumenteerimiseks, tagades edu ja tootmise õige ajakava

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.
 • Tagage töötajate ja seadmete ohutus meie kogemuste ja toe abil, et saaksite projekteerida ja ehitada ohutuid ja kehtivatele nõuetele vastavaid masinaid. Schneider Electric aitab teil analüüsida ja välja töötada masinate ohutusrakendusi, mis vastavad uutele ohutusstandarditele. 

  • Analüüs ja hinnangud – täielik arusaamine riskihinnangust ja ohutuvastusanalüüsist masina vajaminevate ohutustasemete saavutamiseks

  • Rakendamine ja juurutamine – töötage välja funktsionaalsed ohutusseptsifikatsioonid ja juurutage neid vajaminevate ohutusstandardite täitmiseks

  • Koolitused – ekspertide pakutavad koolitused uute funktsionaalsete ohutusalaste lähenemiste osas, sh eri standardite rakendamise eelised

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.
 • Suurendage ma masina kasutatavust ja produktiivsust, hoides kulud kontrolli all ning koolitades töötajaid ja uuendades seadmeid.

  Meie töömaa insenerid on loonud teenused, mis aitavad kontrollida ja alandada kulusid ning parandada seadmete kasutust ning jõudlust. Meie globaalne, pikaajalisele toele ja kiirele reageerimisele pühendunud ettevõte tagab meelerahu.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.
 • Pakume paigaldatud seadmestike ja süsteemide täielikku läbipaistvust, et vähendada riske ja parandada lahenduste jõudlust ning usaldusväärsust.

  Meie lahendused hõlmavad tooteid, tarkvara, seiramist ja teenuseid tehnoloogiliste väljakutsete lahendamiseks, seadmestiku kasutusea pikendamiseks ning varatõhususe edendamiseks paigaldatud põhitoodetest sõltumata.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.
 • Schneider Electric aitab määrata ja juurutada parimaid lahendusi, suurendada jõudlust ja paindlikkust ning hoida vananeva taristuga seotud kulud kontrolli all. 

  Uuendamisest on palju kasu. Pärandvarade maksimaalse jõudluse kasutamine tagab suurepärased tulemused kapitali kulutamata.

  Meil on vahendid, kogemused ja moderniseerimismeetodid olemas olevate süsteemide hindamiseks ning just teile sobiva strateegia uuendamiseks nii täna kui ka tulevikus.

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega

  Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie klienditoega.

Leidke tooteid ja lahendusi

Hankige rohkem andmeressursse ja tuge

Rakendus mySchneider

Laadige alla rakendus mySchneider ja kasutage tehnilist tuge ajast ja kohast sõltumata. Hankige see juba täna!
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Free"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="VIEW"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="http://m.onelink.me/16aa2579"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Vestle klienditeenindusega

Kas teil on küsimusi või vajate abi? Oleme valmis teid aitama!