Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Kuinka monta suursilmukkaa ja osoitetta voidaan liittää FX keskukseen?

FX NET ja FX 3NET keskuksiin saadaan yhteensä 4 kpl silmukkakortteja. Yhdessä silmukkakortissa voi olla 2 osoitteellista silmukkaa.

FX-SLC silmukan osoiteavaruus uudemmilla AP200 sarjan ilmaisimilla on max. 159 ilmaisinta + 159 palopainiketta tai muuta vastaavaa osoitteellista yksikköä per silmukka. Jos kohteessa vanhempia ilmaisimia, niin osoiteavaruus on 99 + 99.

FX-ALC silmukan Intellia/Essentia ilmasimilla osoiteavaruus 126 osoitetta per silmukka.

Tätä teknistä maksimimäärää rajoittaa seuraavat seikat:
  • EN54 standardin mukaan minkään vian takia valvonnasta ei saa jäädä pois yli 512 ilmaisinta ja palopainiketta yhteensä. Tämä määrittelee, että FX keskukseen ei saa liittää enempää ilmaisimia ja palopainikeita kuin 512 yhteensä.
  • Silmukkaresistanssi saattaa myös rajoittaa käytettävää osoitemäärää: SLC ja ALC silmukan max. resistanssi on 60Ω. ( KLMA 2x0,8 + 0,8 vastaa 800m ja KLMA 4x 0,8 + 0,8 1600m)  (vanhempi LC silmukka 40Ω).
  • Silmukkaresistanssia voi lisäksi rajoittaa silmukkaa liitetyt komponentit ja niiden tarvitsema tehonsyöttö.
  • Kannattaa jättää laajennus / muutosvaraa silmukkaan.
Liitteenä suunnitteluohje ja laskentataulukko, jolla voi laskea akkukapasiteetin sekä myös sallitun silmukkapituuden.
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?