Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi

 

PowerLogic ION EEM 3.95

Yrityksen energianhallintaohjelmisto

Myynnin päättymisilmoitus

Yrityksen energianhallintaohjelmisto

PowerLogic ION EEM 3.95
 • Ominaisuudet

  Yrityksen energianhallintaohjelmisto PowerLogic ION EEM ylittää perinteisen energian ja tehon käytön hallinnan ohjelmistot yhdistämällä koko yrityksen business- ja energiastrategiat ja suorittamalla laajoja tapahtuma- ja tilanneanalyysejä.

  Tämä on kokoava sovellus, joka täydentää ja laajentaa olemassa olevien energiaan liittyvän datan etuja. Näitä voivat olla tehonvalvonta- ja ohjausjärjestelmät, mittausjärjestelmät, automaatio- ja SCADA-järjestelmät, laskutusjärjestelmät, sääjärjestelmät, spot-markkinoiden energiahintojen käyttö ja liiketoimintasovellukset.

  Tiedot kerätään, puhdistetaan ja tallennetaan automaattisesti. Personoidut, selainpohjaiset ikkunat ja innovatiiviset visualisointi- ja mallinnustyökalut auttamaan valvomaan, validoimaan, ennustamaan ja lopulta hallitsemaan kaikkia energiaan liittyviä kuluja ja luotettavuusriskejä.

  Ominaisuudet
  • Oikeasti yritystasoinen ohjelmistoarkkitehtuuri - Datan laadun varmistus, datan tallennus, internetympäristö
  • Web-portaali - Personoidut ikkunat, keskeiset suoritusten indikaattorit, kaaviot, trendit, reaaliaikaiset tilanteet
  • Raportointimoottori (Reporting Engine) - Paljon kustomoitua dataa, mutkikkaan datan ja grafiikan tuki, aikataulukettu jakelu
  • Trendianalyysi (Trend Analysis) - Kehittynyt visualisointi, dimensioanalyysi, ennuste, tilastot
  • Energian mallinnus (Energy Modeling) - Regressioanalyysi, normalisointi, korrelaatio, kaikkien relevanttien ajureiden ja kontekstitietojen integrointi
  • Laskuanalyysi (Bill Analysis) - Sisäänrakennettu tariffimoottori, jossa tariffivelho
  • Päästöraportti (Emissions Reporting) - Raportoi energiaan liittyvistä päästöistä suorista ja epäsuorista lähteistä, kaikkialla sijaitsevista koneikoista, jaottelut polttoaineen tyypin mukaan, liiketoimintayksiköiden, alueiden, rakennusten, laitosten, rakennusten ja osastojen vertailu
  • Kustannusten allokointi (Cost Allocation) - Allokoi kaikkien käyttökohteiden energiakustannukset kaikkien kustannuskeskuksien, osastojen, tuotantolinjojen osalta tai käyttäjän määrittelemien ajanjaksojen osalta
  • Tehon laatuanalyysi (Power quality analysis) -  Laajan alueen tapahtumien monitorointi, luokittelu, suodatus, korrelointi
  • Integrointi - Kaikkia kulutettuja resursseja (vesi, ilma, kaasu, sähkö, höyry) koskevien tietojen tuonti, päästöt, tuotannon tai liiketoiminnan prosessitietojen tuonti yritystietokannoista (esim. mittaus, BAC, ERP); tietojen vienti muihin liiketoiminta- tai automaatiojärjestelmiin.


  Edut

  Keskeiset indikaattorit ja kehittyneet analyysit auttamaan hallitsemaa energiaa taloudellisessa mielessä.

  PowerLogic ION EEM -ohjelmisto tekee myös energiasta johtuvista päästöistä hallittavissa olevia muuttujia ja auttavat pääsemään "vihreisiin" energiatavoitteisiin seuraamalla päästöjä, erittelemällä niitä ja tukemalla raportointia pakollisista tai vapaaehtoisista GHG-ohjelmista (GHG = greenhouse gases, kasvihuonekaasut).

  Ohjelmisto antaa myös hyvän kuvan tehon laadun vaikutuksista liiketoimintaan ja kaikkiin energialaitteisiin.

  Sovellukset

  Teollisuuden, talojen ja infrastruktuurin sovellukset

  Energiatehokkuus ja kustannukset
  • Hyötysuhteen mittaus ja vertailu mahdollisuuksien löytämiseksi, minimirajojen asettamiseksi ja säästöjen toteamiseksi
  • Kasvihuonekaasujen (GHG) päästöjen rajoittaminen
  • Energiakulujen allokointi osastoittain tai prosesseittain
  • Huippukulutusten aiheuttamien hintapiikkien vähentäminen
  • Tehokerroinkustannusten välttäminen
  • Neuvotteluaseman vahvistaminen energian myyjien suuntaan tarpeiden ennustamisella, tariffirakenteiden vertailulla ja kuormien yhdistelyllä
  • Laskutusvirheiden havaitseminen
  • Kuormituksen rajoitusohjelmiin osallistuminen (esim. reagointi kysyntään)

  Energian saatavuus ja luotettavuus
  • Sen varmistaminen, että tehon laatu on sopimuksen mukainen
  • Laitteiden luotettavan toiminnan varmistaminen
  • Parempi reagointi sähköön liittyviin ongelmiin
  • Olemassa olevan infrastruktuurin tehokas käyttö ja liiallisen rakentamisen välttäminen

  Sovellukset energialaitoksille
  • Siirto- ja jakeluverkon luotettavuuden parantaminen 
  • Olemassa olevan infran käytön maksimointi
  • Uusien tehonlaatustandardien noudattamisen varmistaminen
  • Tehon laatuongelmien analysointi ja eristäminen
  • Asiakkaiden avustaminen käyttöä ja tehon laatua koskevien tietojen avulla
Tuotevertailu: /