Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Η Διακήρυξη Αρχών Εμπιστοσύνης μας

Θέλουμε η εμπιστοσύνη να τροφοδοτεί όλες τις αλληλεπιδράσεις μας με τους ενδιαφερόμενους και όλες τις σχέσεις μας με τους πελάτες, τους μετόχους, τους υπαλλήλους και τις κοινότητες που εξυπηρετούμε, με ουσιαστικό, περιεκτικό και θετικό τρόπο. Ο Κώδικας δεοντολογίας ισχύει για όλους όσους εργάζονται στη Schneider ή σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές μας. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει σαφή στοιχεία για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε, καθώς και τις ομάδες που είναι υπεύθυνες για το θέμα στη Schneider Electric.
Κατεβάστε τη Διακήρυξη Αρχών Εμπιστοσύνης μας

Έχετε αμφιβολίες ή ανησυχίες;

Η Trust Line επιτρέπει στους υπαλλήλους και τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς να εγείρουν οποιεσδήποτε δεοντολογικές ανησυχίες έχουν σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας μας.
Μόλις ενεργοποιείται μια ειδοποίηση, υποβάλλεται σε διεξοδική και εμπιστευτική έρευνα. Στη συνέχεια, τα πορίσματα της έρευνας υποβάλλονται στις αρμόδιες διοικητικές επιτροπές, οι οποίες αποφασίζουν σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Πρόσβαση στην Trust Line Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Chat

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν βιώσιμο κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, συμβαδίζοντας με τις αρχές μας για την εμπιστοσύνη και τη συμμόρφωση;

Η Schneider Electric έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της εμπιστοσύνης μας μέσω υψηλών κοινωνικών, κυβερνητικών και δεοντολογικών προτύπων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κυβερνητικών στόχων (ESG) και της ουδετερότητας ως προς τον άνθρακα έως το 2025, στην πορεία προς έναν πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς κόσμο. Ως η πιο βιώσιμη και δεοντολογική εταιρεία στον κόσμο, η Schneider Electric υποστηρίζει τη βιωσιμότητα και την ενδυνάμωση των οικοσυστημάτων υποστηρίζοντας τα πρότυπα εταιρικής εμπιστοσύνης και εφαρμόζοντας αρχές και διαδικασίες που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, δημιουργώντας αξία για τους ενδιαφερόμενους.

Εξερευνήστε τον Χάρτη Εμπιστοσύνης που προσφέρουμε, ο οποίος αναπτύσσει τις δεσμεύσεις μας για την εμπιστοσύνη στο περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και τη διακυβέρνηση, ώστε να επιτύχουμε πράσινους στόχους αναφορικά με τον αντίκτυπο και την ένταξη. Οι πολιτικές μας σχετικά με τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι πληρούν τις προσδοκίες συμπεριφοράς και γνωρίζουν πώς να υλοποιούν κρίσιμες εργασίες. Η πολιτική μας για τα Aνθρώπινα δικαιώματα καθορίζει πώς η θέση μας σχετικά με τους κανόνες για τα Aνθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζεται στις καθημερινές μας λειτουργίες. Ανακαλύψτε τις εκθέσεις βιωσιμότητας και συμμόρφωσης που δημιουργήσαμε σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας, για να διασφαλίσουμε ότι τηρούμε ό,τι υποσχόμαστε. Ελέγξτε την Trust Line, το εμπιστευτικό μας σύστημα ειδοποίησης για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους που τους βοηθά να αναφέρουν τυχόν περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς ή μη συμμόρφωσης για έλεγχο και κατάλληλη δράση. Η Schneider Electric στοχεύει σε μια ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση που βασίζεται στις αρχές της εμπιστοσύνης για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλη την αλυσίδα αξίας μας και την οικοδόμηση και ενίσχυση της ένταξης στα εσωτερικά και εξωτερικά επιχειρηματικά μας οικοσυστήματα.