{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

Πως ορίζονται τα μεγέθη Icu και Ics και ποια η σχέση μεταξύ τους;

Η ονομαστική ικανότητα διακοπής μέγιστου βραχυκυκλώματος ,Ιcu, για ένα Αυτόματο Διακόπτη είναι η υψηλότερη (αναμενόμενη) τιμή του ρεύματος που ο διακόπτης Ισχύος μπορεί να κόψει χωρίς να καταστραφεί για μια λειτουργία επαναληπτικών κύκλων Ανοιγμα - καθυστέρηση - Κλείσιμο/Ανοιγμα (O - dt - C/O). H ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε λειτουργία Ics εκφράζεται ως ποσοστό του Icu, δηλαδή 25, 50,75,100% και αναφέρεται σε μια λειτουργία επαναληπτικών κύκλων Ανοιγμα - καθυστέρηση - Κλείσιμο/'Ανοιγμα - καθυστέρηση - Κλείσιμο/Ανοιγμα (O - dt - C/O - dt - C/O). Οι Αυτόματοι Διακόπτες Αέρος των σειρών ΝΤ και NW έχουν Ics = 100%

Schneider Electric Greece

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα