{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

Πως ορίζονται τα μεγέθη Icu και Ics και ποια η σχέση μεταξύ τους;

Icu (Ultimate Breaking Capacity): Είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώματος που ένας διακόπτης μπορεί να διακόψει χωρίς να υποστεί ζημιά. Ωστόσο, μετά από αυτήν τη διακοπή, ο διακόπτης μπορεί να μην είναι πλέον χρήσιμος για επανασύνδεση. Η πιθανότητα ενός τέτοιου βραχυκυκλώματος είναι εξαιρετικά χαμηλή, και συνήθως τα ρεύματα βραχυκυκλώματος είναι πολύ μικρότερα από την ονομαστική δυνατότητα διακοπής (Icu) του διακόπτη.

Ics (Service Breaking Capacity): Εκφράζεται ως ποσοστό του Icu και υποδεικνύει το μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος που ένας διακόπτης μπορεί να αντέξει τρεις φορές και να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Η υψηλότερη τιμή του Ics καθιστά τον διακόπτη πιο αξιόπιστο. Είναι σημαντικό να διακόπτονται υψηλά ρεύματα (με χαμηλή πιθανότητα) υπό καλές συνθήκες, ώστε ο διακόπτης να είναι άμεσα διαθέσιμος για επανασύνδεση μετά την επισκευή του ελαττωματικού κυκλώματος.

Συνοψίζοντας, ο Icu αναφέρεται στη μέγιστη δυνατή δυνατότητα διακοπής, ενώ ο Ics αναφέρεται στο ρεύμα βραχυκυκλώματος που μπορεί να αντέξει ο διακόπτης και να συνεχίσει να λειτουργεί.

Schneider Electric Greece