Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πώς συνδέεται η συσκευή αντικεραυνικής προστασίας ράγας (iPRD, iPRF) σε μια εγκατάσταση;

Το αντικεραυνικό τοποθετείται κάτω από τον γενικό διακόπτη του πίνακα μεταξύ φάσεων και γης , παράλληλα με τις καταναλώσεις του πίνακα και σε συνδυασμό με έναν μικροαυτόματο διακόπτη προστασίας του αντικεραυνικού.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;