{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποια η διαφορά μεταξύ της κατηγορίας χρήσης AC1 και της κατηγορίας χρήσης ΑC3 στα ρελέ;

H κατηγορία χρήσης ΑC1 αφορά όλα τα ac φορτία με συντελεστή ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο από 0.95 π.χ.θέρμανση, διανομή. Η κατηγορία χρήσης AC3 αφορά κινητήρες βραχυκυκλωμένου κλωβού όπου η διακοπή γίνεται κατά την κανονική λειτουργία του κινητήρα.Στο κλείσιμο το ρελέ οδηγεί ρεύμα εκκίνησης που είναι 5 έως 7 φορές το ονομαστικό ρεύμακαι και κατά το άνοιγμα διακόπτει το ονομαστικό ρεύμα που απορροφά ο κινητήρας.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα