{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Τι σημαίνει η κλάση 10 και η κλαση 20 στα θερμικά προστασίας κινητήρων;

Σύμφωνα με το πρότυπο ΙEC947-4, η κλάση ορίζει το χρόνο στον οποίο ενεργοποιείται το θερμικό για ρεύμα 7,2 φορές το θερμικό ρεύμα που έχει ρυθμιστεί. Ο χρόνος αυτός στην κλάση 10 είναι από 2 έως 10 sec και στην κλάση 20 από 6 έως 10 sec. Γενικά μπορούμε να πούμε οτι το θερμικό κλασης 20 είναι πιο αργό από το θερμικό κλάσης 10 που είναι και το συνηθισμένο θερμικό της επιλογής μας ενώ το θερμικό κλάσης 20 χρησιμοποιείται στις μηχανές "βαριάς" εκκίνησης.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
TeSys LRD
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
TeSys LRD