{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ταυτόχρονη εκκίνηση 2 κινητήρων συνδεδεμένων παράλληλα με ομαλό εκκινητή της σειράς Altistart 01.

Είναι δυνατή η σύνδεση 2 κινητήρων παράλληλα στον εκκινητή ATS01 με την προυπόθεση οτι οι κινητήρες είναι ίδιοι και το άθροισμα των ρευμάτων των δύο κινητήρων είναι ισοδύναμο με το ονομαστικό ρεύμα του ATS01.

Επίσης κάθε κινητήρας πρέπει να προστατεύεται με ξεχωριστό θερμικό.
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altistart 01
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altistart 01