Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πως μπορούμε να αποσυνδέσουμε το ρελέ Bypass, όταν αυτό χρησιμοποιείται, από τους ομαλούς εκκινητές ATS48;

To πηνίο του ρελέ Bypass συνδέεται στις κλέμες R2A & R2C που αντιστοιχούν σε μια ΝΟ επαφή της κλεμμοσειράς βοηθητικών σημάτων του ομαλού εκκινητή. Οταν ο ομαλός εκκινητής φτάσει τον κινητήρα στις ονομαστικές του στροφές η επαφή κλείνει και οπλίζει το πηνίο του ρελέ Bypass. Επομένως για να αποσυνδέσουμε το ρελέ Bypass χρειάζεται μόνο να αποσυνδέσουμε το πηνίο από τις συγκεκριμένες κλέμες χωρίς να κάνουμε καμία άλλη ρύθμιση μέσω προγραμματισμού.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;