Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορούμε τις αναλογικές εισόδους ενός Zelio Logic να τις χρησιμοποιήσουμε και ως ψηφιακές?

Τα Zelio Logic μας επιτρέπουν τις αναλογικές τους εισόδους - με ορισμό τους μέσα από το πρόγραμμα- να τις χρησιμοποιούμε και ως ψηφιακές. Οι ψηφιακές τους όμως είσοδοι δεν μπορούν να προγραμματιστούν ως αναλογικές. Αξίζει εδώ να προσθέσουμε ότι η τάση που αναγνωρίζει ως εντολή στην είσοδό του το zelio πρέπει να έχει την ιδία τιμή με την τάση τροφοδοσίας του (με μια μικρή ανοχή 5%) και ότι ένα zelio μπορεί να προγραμματιστεί και από την οθόνη του μόνο όμως σε γλώσσα LADDER.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;