{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

Μπορούμε τις αναλογικές εισόδους ενός Zelio Logic να τις χρησιμοποιήσουμε και ως ψηφιακές?

Τα Zelio Logic μας επιτρέπουν τις αναλογικές τους εισόδους - με ορισμό τους μέσα από το πρόγραμμα- να τις χρησιμοποιούμε και ως ψηφιακές. Οι ψηφιακές τους όμως είσοδοι δεν μπορούν να προγραμματιστούν ως αναλογικές. Αξίζει εδώ να προσθέσουμε ότι η τάση που αναγνωρίζει ως εντολή στην είσοδό του το zelio πρέπει να έχει την ιδία τιμή με την τάση τροφοδοσίας του (με μια μικρή ανοχή 5%) και ότι ένα zelio μπορεί να προγραμματιστεί και από την οθόνη του μόνο όμως σε γλώσσα LADDER.

Schneider Electric Greece

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα