Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Χρήση των διακοπτών διαρροής της σειράς iID σε τριφασικά δίκτυα χωρίς ουδέτερο.

Η αρχή λειτουργίας των τριπολικών διακοπτών διαρροής έγκειται στη μέτρηση του διανυσματικού αθροίσματος του ρεύματος των τριών φάσεων και σε περίπτωση απόκλισής του από μηδενική τιμή διακόπτουν το κύκλωμα.

Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η χρήση 4P διακόπτη διαρροής συνδέοντας τις τρεις φάσεις αφήνοντας κενή τη θέση ουδετέρου.

Επίσης, είναι δυνατή η χρήση 3P διακόπτη διαρροής της κατηγορίας Vigi iC60 (ο οποίος θα πρέπει να συνδυαστεί με μικροαυτόματο διακόπτη iC60).

Σε περίπτωση χρήσης του 3P διακόπτη διαρροής σε κινητήρα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ρεύμα εκκίνησης του κινητήρα για την ορθή επιλογή της ονομαστικής έντασης ρεύματος του διακόπτη διαρροής.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;