{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Μπορούν οι τετραπολικοί διακόπτες διαρροής Acti 9 iID και iIDK να χρησιμοποιηθούν σε τριφασικό δίκτυο χωρίς ουδέτερο;

Η αρχή λειτουργίας των διακοπτών διαρροής βασίζεται στη μέτρηση του διανυσματικού αθροίσματος του ρεύματος που διέρχεται από τον διακόπτη.

Σε περίπτωση που το άθροισμα είναι διάφορο του μηδενός, ο διακόπτης "πέφτει".

Συνεπώς, είναι δυνατή η χρήση τετραπολικού διακόπτη διαρροής Acti 9 iID και iIDK σε τριφασικό δίκτυο χωρίς ουδέτερο, συνδέοντας τις τρεις φάσεις και αφήνοντας κενή τη θέση ουδετέρου.

Το μπουτόν Test παραμένει λειτουργικό καθώς συνδέεται μεταξύ των ακροδεκτών 3 και 6 των διακοπτών διαρροής.

Σε περίπτωση χρήσης του 3P διακόπτη διαρροής σε κινητήρα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ρεύμα εκκίνησης του κινητήρα για την ορθή επιλογή της ονομαστικής έντασης ρεύματος του διακόπτη διαρροής.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Acti 9 iID-RCCB
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Acti 9 iID-RCCB