{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Αναλυτές - Μετρητές ενέργειας | Αρνητικές ή Λανθασμένες τιμές Ενέργειας

Οι δύο πιο συνηθισμένοι λόγοι σφάλματος είναι οι ακόλουθοι.

1) Λάθος τοποθέτηση των μετασχηματιστών CT

Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι καθώς το ρεύμα κινείται νοητά μέσα στο καλώδιο θα πρέπει να εισέρχεται από τη πλευρά P1 του CT και εξέρχεται από τη P2.

2) Λάθος ρύθμιση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος στο μενού του οργάνου

Θα πρέπει να βεβαιώσουμε ότι έχουμε ορίσει τον σωστό λόγο μετασχηματισμού με βάση τον CT που έχουμε επιλέξει και όχι τη μετρούμενη ένταση.
Αν πχ έχουμε επιλέξει CT 200/5 και η μετρούμενη ένταση είναι 150/5, στο όργανα θα πρέπει να ορίσουμε ως primary το 200 και secondary το 5.

Τέλος συχνό λάθος αποτελεί και η μη γείωση των επαφών του οργάνου και των μετασχηματιστών όπως περιγράφεται στο φυλλάδιο οδηγιών του υλικού. Θα πρέπει οι οδηγίες συνδεσμολογίας να ακολουθούνται κατά γράμμα για την αποφυγή σφαλμάτων.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα