Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Είναι δυνατή η σύνδεση θερμομαγνητικών GV2 / GV3 σε μονοφασικό κινητήρα;

Τα θερμομαγνητικά GV2/GV3 μπορούν να συνδεθούν μονοφασικά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία τους.

Μπορείτε να δείτε τους πιθανούς τρόπους συνδεσμολογίας στο συνημμένο αρχείο.(GV2/GV3 single phase wiring)
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;