Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Αντιστοιχία ρελέ προστασίας κινητήρων EOCR-SS (Samwha)

Τα ρελέ προστασίας κινητήρων EOCR-SS (Samwha) δεν είναι εμπορεύσιμα στην ελληνική αγορά ενώ δεν υπάρχει ακριβής αντικατάσταση με υλικά της προσφοράς μας.

Εναλλακτικά, μπορεί να εξεταστεί από τον πελάτη η χρήση των ακόλουθων ρελέ προστασίας της σειράς Tesys LT47.

https://www.schneider-electric.gr/el/product-range/1164-tesys-lt47#tabs-top

Σημειώνεται ότι το τελευταίο γράμμα σε κάθε κωδικό χαρακτηρίζει τον τύπο του reset (S: manual/electric reset, A: automatic reset).
 
Για παράδειγμα, αντί του EOCR-SS 30 μπορεί να εξεταστεί η χρήση του LT4730M7S, στα 230VAC. 
 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;