Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιά είναι η αντικατάσταση της συστοιχίας πυκνωτών με κωδικό 51335;

Η κατηργημένη συστοιχία πυκνωτών 51335 έχει την ακόλουθη πλησιέστερη αντιστοιχία. 
 
Εμπορικός Κωδικός Περιγραφή Τεχνικά χαρακτηριστικά
BLRCH227A272B48       3Φ ΠΥΚΝΩΤΗΣ VARPLUSCAN 22,7kVAR 480V            https://www.schneider-electric.com/en/product/BLRCH227A272B48

Σημειώνεται ότι οι διαστάσεις του νέου πυκνωτή θα είναι διαφορετικές (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά). 
 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;