Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Αντικατάσταση χρονικών της σειράς RE11

Η κατηργημένη σειρά χρονικών RE11 μπορεί να αντικατασταθεί από την σειρά RE17 ως ακολούθως. 
 
Κατηργημένο υλικό    Πλησιέστερη αντιστοιχία    Περιγραφή Τεχνικά χαρακτηριστικά
RE11LAMW RE17LAMW ΧΡΟΝΙΚΟ ON DELAY 24 240VAC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17LAMW
RE11LHBM RE17LHBM TIMER FUNC H SOLID STATE OUTPT 24 240VAC       https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17LHBM
RE11LCBM RE17LCBM OFF DELAY TIMER 24 240VAC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17LCBM
RE11LLBM RE17LLBM ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17LLBM
RE11LMBM RE17LMBM ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17LMBM
RE11RBMU RE17RBMU ΧΡΟΝΙΚΟ Β 1 Κ/Α 24VAC/DC 240VAC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17RBMU
RE11RCMU RE17RCMU ΧΡΟΝΙΚΟ C 1 Κ/Α 24VAC/DC 240VAC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17RCMU
RE11RAMU RE17RAMU ΧΡΟΝΙΚΟ A At 1 Κ/Α 24VAC/DC 240VAC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17RAMU
RE11RHMU RE17RHMU ΧΡΟΝΙΚΟ H Ht 1 Κ/Α 24VAC/DC 240VAC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17RHMU
RE11RLMU RE17RLMU ΧΡΟΝΙΚΟ L Li 1 Κ/Α 24VAC/DC 240VAC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17RLMU
RE11RLJU RE17RLJU ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17RLJU
RE11RMJU RE17RMJU ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 12V AC DC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17RMJU
RE11RMMU RE17RMMU ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 24V AC/DC 240 AC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17RMMU
RE11RMMW RE17RMMW ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 12-240V AC/DC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17RMMW
RE11RMMWS    RE17RMMWS ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 12-240V AC/DC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17RMMWS
RE11RMXMU RE17RMXMU ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 24V AC/DC 240VAC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17RMXMU
RE11RMEMU RE17RMEMU ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 24V AC/DC 240VAC https://www.schneider-electric.com/en/product/RE17RMEMU
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;