Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Διακόπτες διαρροής τύπου Β

Παρακάτω θα βρείτε τους 4-πολικούς διακόπτες διαρροής τύπου B της προσφοράς μας. 
 
Διακόπτες διαρροής τύπου Β    
Εμπορικός κωδικός     Αριθμός πόλων    Ονομαστικό ρεύμα    Ευαισθησία  
16750 4P 25 A 30 mA
16751 4P 25 A 300 mA
16752 4P 40 A 30 mA
16753 4P 40 A 300 mA
16754 4P 40 A 300 mA [s]
16755 4P 40 A 500 mA
16756 4P 63 A 30 mA
16757 4P 63 A 300 mA
16758 4P 63 A 300 mA [s]
16759 4P 63 A 500 mA
16760 4P 80 A 30 mA
16761 4P 80 A 300 mA
16762 4P 80 A 300 mA [s]
16763 4P 125 A 30 mA
16764 4P 125 A 300 mA
16765 4P 125 A 300 mA [s]
16766 4P 125 A 500 mA
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;