{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

Πως γίνεται η επιλογή των ρελέ ισχύος για κινητήρα σε συνδεσμολογία Αστέρα - Τριγώνου

Σε μια συνδεσμολογία αστέρα-τριγώνου, ο κινητήρας είναι αρχικά συνδεδεμένος σε συνδεσμολογία αστέρα, και μετά από έναν
προκαθορισμένο χρόνο, ο κινητήρας απόκόβεται από την τροφοδοσία και επανασυνδέεται σε συνδεσμολογία τριγώνου.

Οι κινητήρες σε συνδεσμολογία απευθείας εκκίνησης, έχουν ρεύμα εκκίνησης τουλάχιστον 6 φορές μεγαλύτερο από το ονομαστικό.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήμάτα στο δίκτυο( π.χ. βυθίσεις τάσης ), να μειώσει την διάρκεια ζωής του κινητήρα
λόγω καταπόνησης, ή να δημιουργήσει ανεπιθύμητα φαινόμενα στο φορτίο του κινητήρα.

Συνδέοντας τον κινητήρα σε συνδεσμολογία Αστέρα, το ρεύμα εκκίνησης θα είναι το 1/3 σε σχέση με το ρεύμα σε πλήρη τάση (σε
συνδεσμολογία τριγώνου). Εφόσον το ρεύμα εκκίνησης θα είναι περίπου 2 φορές του ονομάστικού, το μέγεθος του ρελέ για
την συνδεσμολόγια αστέρα θα είναι το 1/3 σε σχέση με εκείνο που θα έμπαινε σε απευθείας εκκίνηση.

Όταν ο κινητήρας συνδέεται σε συνδεσμολογία τριγώνου, το ρεύμα εκκίνησης είναι 3 φορές του ονομαστικού. Επομένως το μέγεθος
των ρελέ για την συνδεσμολόγια τριγώνου θα είναι το 1/2 σε σχέση με εκείνο που θα έμπαινε σε απευθείας εκκίνηση.

Ωστόσο η επίλογή των ρελέ ισχυός πρέπει να λαμβάνουν ως κριτήριο και το coordination type και θα χρειαστεί μεγαλύτερα ρελέ όταν απαιτείται συγκεκριμένο coordination type.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε παρακάτω.

Επιλογή υλικών για σύνθεση εκκινητή αστέρα-τριγώνου
star-delta

Schneider Electric Greece

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα