{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Πως γίνεται η επιλογή των ρελέ ισχύος για κινητήρα σε συνδεσμολογία Αστέρα - Τριγώνου

Σε μια συνδεσμολογία αστέρα-τριγώνου, ο κινητήρας είναι αρχικά συνδεδεμένος σε συνδεσμολογία αστέρα, και μετά από έναν
προκαθορισμένο χρόνο, ο κινητήρας απόκόβεται από την τροφοδοσία και επανασυνδέεται σε συνδεσμολογία τριγώνου.

Οι κινητήρες σε συνδεσμολογία απευθείας εκκίνησης, έχουν ρεύμα εκκίνησης τουλάχιστον 6 φορές μεγαλύτερο από το ονομαστικό.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήμάτα στο δίκτυο( π.χ. βυθίσεις τάσης ), να μειώσει την διάρκεια ζωής του κινητήρα
λόγω καταπόνησης, ή να δημιουργήσει ανεπιθύμητα φαινόμενα στο φορτίο του κινητήρα.

Συνδέοντας τον κινητήρα σε συνδεσμολογία Αστέρα, το ρεύμα εκκίνησης θα είναι το 1/3 σε σχέση με το ρεύμα σε πλήρη τάση (σε
συνδεσμολογία τριγώνου). Εφόσον το ρεύμα εκκίνησης θα είναι περίπου 2 φορές του ονομάστικού, το μέγεθος του ρελέ για
την συνδεσμολόγια αστέρα θα είναι το 1/3 σε σχέση με εκείνο που θα έμπαινε σε απευθείας εκκίνηση.

Όταν ο κινητήρας συνδέεται σε συνδεσμολογία τριγώνου, το ρεύμα εκκίνησης είναι 3 φορές του ονομαστικού. Επομένως το μέγεθος
των ρελέ για την συνδεσμολόγια τριγώνου θα είναι το 1/2 σε σχέση με εκείνο που θα έμπαινε σε απευθείας εκκίνηση.

Ωστόσο η επίλογή των ρελέ ισχυός πρέπει να λαμβάνουν ως κριτήριο και το coordination type και θα χρειαστεί μεγαλύτερα ρελέ όταν απαιτείται συγκεκριμένο coordination type.

Ανακαλύψτε περισσότερα
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα