{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ρυθμίση ονομαστικού ρεύματος του εκκινητή Tesys Η.

Πριν προχωρήσουμε στην ρύθμιση του ονομαστικού ρεύματος, είναι απαραίτητο να βεβαιωθούμε πως οι ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες.
- Το Tesys H είναι ενεργοποιημένο.
- Η ένδειξη τροφοδοσίας είναι αναμμένη, και οι υπόλοιπες ενδείξεις σβηστές.
- Δεν δέχονται εντολές εκκίνησης οι εισόδοι ελέγχου I1 και I2.
a. Ρυθμίση ονομαστικού ρεύματος του εκκινητή Tesys Η, για πρώτη φορά.
1. Πιέστε το πλήκτρο SET/RESET για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα. Με το πέρας των 6 δευτερολέπτων το LED ένδειξης τροφοδοσίας θα αναβοσβήσει μια φορά, έπειτα απελευθερώνουμε το πλήκτρο
2. Ρυθμίζουμε το ονομάστικο ρεύμα από το πεντεσιόμετρο. Τα LED υποδεικνύουν την ακριβής ρύθμιση ονομαστικού ρεύματος, αναλόγως με το πόσα και ποια είναι αναμμένα. (βλ. πίνακα σελίδας 29 συνημμένου)
3. Πιέστε το πλήκτρο SET/RESET για να αποθηκευτεί η ρύθμιση του ρεύματος. Tο LED ένδειξης τροφοδοσίας θα ανάψει, και τα υπόλοιπα θα σβήσουν.
b. Αλλαγή του ονομαστικού ρεύματος του εκκινητή Tesys Η.
1. Πιέστε το πλήκτρο SET/RESET για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα. Όταν το πλήκτρο παραμένει πιεσμένο ο συνδιασμός των αναμμένων LED υποδεικνύει το ονομάστικό ρεύμα που έχει ρυθμιστεί ήδη (βλ. πίνακα σελίδας 29 συνημμένου).
2. Ρυθμίζουμε το ονομάστικο ρεύμα από το πεντεσιόμετρο. Τα LED υποδεικνύουν την ακριβής ρύθμιση ονομαστικού ρεύματος, αναλόγως με το πόσα και ποια είναι αναμμένα. (βλ. πίνακα σελίδας 29 συνημμένου)
3. Πιέστε το πλήκτρο SET/RESET για να αποθηκευτεί η ρύθμιση του ρεύματος. Tο LED ένδειξης τροφοδοσίας θα ανάψει, και τα υπόλοιπα θα σβήσουν.
c. Έλεγχος της ρύθμισης του ονομαστικού ρεύματος του εκκινητή Tesys Η.
1. Ελέγξτε πως η ένδειξη σφάλματος είναι σβηστή.
2. Ελέγξτε πως δεν υπαρχουν εντολές εκκίνησης στο I1 και I2.
3. Πιέστε το πλήκτρο SET/RESET για 2~5 δευτερόλεπτα. Τα LED υποδεικνύουν την ακριβής ρύθμιση ονομαστικού ρεύματος, αναλόγως με το πόσα και ποια είναι αναμμένα. (βλ. πίνακα σελίδας 29 συνημμένου)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κρατήσετε πιεσμένο το πλήκτρο SET/RESET για παραπάνω από 6 δευτερόλεπτα θα ενεγοποιηθεί η διαδικασία αλλαγής του ονομαστικού ρεύματος.

TeSys H Motor Starter User Guide: https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0111EN-01.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0111EN

Συνημμένα

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
TeSys Hybrid
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
TeSys Hybrid