{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

Ποιά είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την σύνθεση διακοπτών μεταβλητής σύνθεσης Compact & Masterpact;

Για την σύνθεση διακοπτών μεταβλητής σύνθεσης είναι απαραίτητα τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία.

  • Τύπος διακόπτης (ανοικτού τύπου Masterpact ή κλειστού τύπου Compact).
  • Είδος διακόπτη (αυτόματος διακόπτης ή διακόπτης φορτίου).
  • Ονομαστικό ρεύμα (A).
  • Τάση λειτουργίας (V) και ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (kA), σε περίπτωση αυτόματου διακόπτη.
  • Αριθμός πόλων (3P ή 4P).
  • Είδος εξοπλισμού (σταθερού τύπου ή συρομένου φορείου).
  • Πάνω και κάτω συνδέσεις του διακόπτη (μπροστά, πίσω οριζόντιες, πίσω κάθετες).
  • Τύπος μονάδας προστασίας Micrologic, σε περίπτωση αυτόματου διακόπτη.
  • Τάση λειτουργίας τηλεχειρισμού με μοτέρ τάνυσης ελατηρίων (εφόσον απαιτείται).

Η σύνθεση των διακοπτών είναι εφικτή με τα παρακάτω εργαλεία διαμόρφωσης (επιλέξτε "Product Selector" / " Επιλογή προΪόντος" στους εκάστοτε συνδέσμους).

Αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου Compact NS.

https://www.se.com/ww/en/product-range/1002-compact-ns/

Αυτόματοι διακόπτες αντοικτού τύπου Masterpact NT.

https://www.se.com/ww/en/product-range-presentation/1006-masterpact-nt/

Αυτόματοι διακόπτες αντοικτού τύπου Masterpact NW.

https://www.se.com/ww/en/product-range-presentation/1007-masterpact-nw/

Αυτόματοι διακόπτες αντοικτού τύπου Masterpact MTZ.

https://www.se.com/gr/el/product-range/63545-masterpact-mtz/?subNodeId=12027534169el_GR

Διακόπτες φορτίου κλειστού τύπου Compact NS NA.

https://www.se.com/ww/en/product-range/996-compact-ns-na/?filter=business-4-low-voltage-products-and-systems

Διακόπτες φορτίου αντοικτού τύπου Masterpact NT.

https://www.se.com/ww/en/product-range/1566-masterpact-switch-disconnectors/?filter=business-4-low-voltage-products-and-systems

Διακόπτες φορτίου αντοικτού τύπου Masterpact NW.

https://www.se.com/ww/en/product-range/1566-masterpact-switch-disconnectors/?filter=business-4-low-voltage-products-and-systems

Διακόπτες φορτίου αντοικτού τύπου Masterpact MTZ.

https://www.se.com/gr/el/product-range/63545-masterpact-mtz/?subNodeId=12027534169el_GR

Schneider Electric Greece

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα