{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Modicon M221: Πληροφορίες σχετικά με την ενσωματωμένη SD Card Slot.

Το Modicon M221 καθιστά δυνατές τις ακόλουθες διαχειρίσεις αρχείων με μία κάρτα SD.

·        Clone management: δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας του προγράμματος, του firmware και παραμέτρων του PLC.

·        Firmware Management: Κατέβασμα του Firmware στο PLC, στο TMH2GDB ή σε TM3 module.

·        Application management: δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας και επαναφορά του προγράμματος ή αντιγραφή σε άλλο PLC με τον ίδιο εμπορικό κωδικό.

·        Post configuration: Πρόσθεση, αλλαγή ή διαγραφή παραμέτρων του PLC.

·        Error log management: δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας ή διαγραφή του Error log file του PLC.

·        Memory management: δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας των memory bits και των words του PLC.

Ανακαλύψτε περισσότερα
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα