{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Modicon M221: Τι είναι το cold start;

Cold Start ορίζεται ως η ενεργοποίηση του ελεγκτή με όλα τα δεδομένα και τις μεταβλητές να έχουν αρχικοποιηθεί, και το πρόγραμμα να ξεκινάει από την αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον παρακάτω οδηγό χρήσης: https://www.se.com/gr/el/download/document/EIO0000000976/

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα