{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

Από τι μπορεί να προκληθεί το σφάλμα OCF στους ρυθμιστές στροφών ATV312 (ή ATV31);

Article available in these languages: Czech, Αγγλικά, Ουγγρικά

Θέμα:
Ο ρυθμιστής στροφών εμφάνισε το σφάλμα OCF.

Γραμμή προϊόντος:
Altivar 312, ATV312

Περιβάλλον:
όλα

Αιτία:
Το σφάλμα OCF δηλώνει μια κατάσταση υπερέντασης. Το φορτίο είναι μηχανικά μπλοκαρισμένο ή πολύ μεγάλο για τη μονάδα/τον κινητήρα.

Επίλυση:
Ελέγξτε τις πληροφορίες στoν πίνακα με τα ονομαστικά μεγέθη του κινητήρα και συγκρίνετε τα ονομαστικά μεγέθη της έντασης και της ισχύος με τα αντίστοιχα μεγέθη του ρυθμιστή στροφών. Ελέγξτε τον προγραμματισμό του ρυθμιστή από το μενού DRC (παράμετροι BFR, COS, NCR, UNS, NSP, UFT) και βεβαιωθείτε ότι οι τιμές των παραμέτρων αυτών είναι σύμφωνες με τα ονομαστικά μεγέθη του κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι η παράμετρος ITH στο μενού SET έχει προσαρμοστεί βάσει του ονομαστικού ρεύματος [Rated motor current (Motor FLA)] του κινητήρα. Ενεργοποιήστε επίσης την λειτουργία Catch on the Fly από το μενού FLT, βρίσκοντας την παράμετρο FLR (αλλάξτε την σε yes).

Ελέγξτε την τάση δικτύου που εισέρχεται στη μονάδα του ρυθμιστή στροφών. Μικρότερες τιμές από τις ονομαστικές τιμές της τάσης μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση του ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπό φορτίο, ελέγξτε την κατανάλωση ρεύματος, είτε με ένα μετρητή είτε πηγαίνοντας στο μενού SUP και διαβάζοντας την παράμετρο LCR (ρεύμα κινητήρα). Το ρεύμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ονομαστικό ρεύμα (Motor FLA) του κινητήρα.

Ο ρυθμιστής μπορεί επίσης να εμφανίσει ένα σφάλμα O.CF (υποδεικνύει πρόβλημα φάσης προς φάση στον κινητήρα ή το καλώδιο) ή OC.F (πρόβλημα φάσης προς γη στον κινητήρα ή το καλώδιο).

Φροντίστε να προσδιορίσετε ποιος κωδικός σφάλματος εμφανίζεται.

Schneider Electric Greece

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 312Altivar 31
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 312Altivar 31