Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

>48%

των εκπομπών CO2 προέρχονται από τις μεταφορές και την ηλεκτρική υποδομή1.

>$4,2T

εξοικονόμηση επενδύοντας σε ανθεκτικές υποδομές2.

>9,5%

της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη θα προέλθει από τα ηλεκτρικά οχήματα έως το 2050 έναντι 5% το 20303.

>31%

αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στην Ινδία, εάν υπάρχει αξιόπιστη πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια.

Εξερευνήστε τις πιο πρόσφατες ιδέες μας για τις υποδομές του μέλλοντος

Υποδομές μεταφορών του μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Οι μεταφορές αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα παγκοσμίως. Πώς να απαλλάξουμε από τον άνθρακα τις υποδομές μεταφορών και να εκτελέσουμε με επιτυχία αυτήν τη μετάβαση; Για περισσότερες πληροφορίες, προχωρήστε στη λήψη της ειδικής έκθεσής μας από το Harvard Business Review Analytics Services: "Δημιουργία ενός επιτυχημένου σχεδίου για την ηλεκτροδότηση των υποδομών μεταφοράς".
Διαβάστε την έκθεσή μας

Παρακολουθήστε πώς προσβλέπουν οι πελάτες μας στο μέλλον

Πώς θα οικοδομήσουμε βιώσιμες υποδομές;

Είναι ευκολότερο από ποτέ με τη λύση AlphaStruxure, «Η ενέργεια ως υπηρεσία», για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ψηφιακών και βιώσιμων υποδομών.

Ενεργοποίηση κρίσιμων υποδομών επόμενης γενιάς

Παροχή σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, όπως οι αερολιμένες, μιας πλατφόρμας για την επίτευξη των στόχων λειτουργικής αποδοτικότητας και καθαρής ενέργειας. Εξασφάλιση βιώσιμης, οικονομικά αποδοτικής και ανθεκτικής επιτόπιας ενέργειας χάρη στα EaaS.

Εκσυγχρονισμός παλαιωμένης υποδομής

Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών, διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους κατοίκους και διασφάλιση σταθερής οικονομικής προόδου και ανάπτυξης.

Προστασία κρίσιμων πληροφοριών και δεδομένων

Ανάπτυξη ανθεκτικών υπολογιστικών υποδομών και μετριασμός των κινδύνων και των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Εξερευνήστε τις λύσεις EcoStruxure

Μεταφορές