Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιτυχία πετροχημικών εγκαταστάσεων

Αντιμετωπίζοντας την αστάθεια, την υψηλή χρήση ενέργειας και τις μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας, αυτό το ευρωπαϊκό εργοστάσιο πετροχημικών αποφάσισε να αναβαθμίσει τα παλιά μηχανικά συστήματα ελέγχου. Ο επιτυχημένος εκσυγχρονισμός επέλυσε τα προβλήματα και διασφάλισε τη σταθερότητα στον έλεγχο διεργασιών, την προστασία από υπερτάσεις και την αξιοπιστία.

Δείτε πώς οι λύσεις εκσυγχρονισμού που προσφέρουμε μπορούν να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε το εργοστάσιό σας.

Οι λύσεις μας για τον έλεγχο στροβιλομηχανών
Οι λύσεις στροβίλου, γεννήτριας, συμπιεστή και μετάδοσης κίνησης, καθώς και οι δυνατότητες μηχανικής μετασκευής και το κορυφαίο ολοκληρωμένο σύνολο εφαρμοσμένων μηχανολογικών υπηρεσιών μάς επιτρέπουν να παρέχουμε την πλήρη αξία στους πελάτες μας.

Λύσεις και υπηρεσίες ελέγχου στροβιλομηχανών

Η Schneider Electric προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά ευέλικτων λύσεων και υπηρεσιών ελέγχου στροβιλομηχανών. Εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, οι διεθνείς ειδικοί μας έχουν ενισχύσει τις δραστηριότητες των εργοστασίων πετρελαίου και φυσικού αερίου, πετροχημικών και χημικών ουσιών κάθε μεγέθους. Η σειρά προϊόντων Triconex™ καλύπτει τους πιο κρίσιμους πόρους, ενώ η εφεδρική και απλή πλατφόρμα Modicon™ καλύπτει εφαρμογές γενικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων ελέγχου Guardian.
Λήψη φυλλαδίου
Up close shot of a turbine, wind energy, windmill, renewable energy.

Δυνατότητες λύσης

 • Έλεγχος υπέρτασης — για την προστασία των συμπιεστών από υπερτάσεις, ενσωματώνουμε προηγμένους αλγόριθμους με συμπληρωματικές στρατηγικές αυτοματισμού διεργασιών
 • Έλεγχος απόδοσης συμπιεστή — για την κάλυψη των απαιτήσεων των διεργασιών με παράλληλη τήρηση των λειτουργικών ορίων, προσφέρουμε αποδοτικό έλεγχο φόρτωσης
 • Έλεγχος απόζευξης — για την εξισορρόπηση της απόδοσης και του ελέγχου υπέρτασης με στόχο τη βέλτιστη απόδοση, παρέχουμε κορυφαίο έλεγχο απόζευξης
 • Έλεγχος ατμοστροβίλου και αεριοστροβίλου· έλεγχος συστήματος μετάδοσης κίνησης κινητήρα — για την παροχή αδιάλειπτου ελέγχου του συλλογέα ατμού και την προστασία των μηχανημάτων, προσφέρουμε κορυφαίους ενοποιημένους ελέγχους

Οφέλη

 • Μειώνει τις ανεπάρκειες και τις χαμηλές επιδόσεις των κρίσιμων συμπιεστών
 • Μειώνει τον κίνδυνο διακοπής διεργασιών
 • Μειώνει τον κίνδυνο καταστροφικών βλαβών στον συμπιεστή
 • Εύκολη παρακολούθηση της λογικής ελέγχου με διαθέσιμα ενδιάμεσα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο

Ενίσχυση ασφάλειας και απόδοσης

Με την παροχή λύσεων και υπηρεσιών για την αγορά ορυκτών, υδροηλεκτρικών και πυρηνικών πηγών ενέργειας, η Schneider Electric καλύπτει όλες τις διαμορφώσεις και ανάγκες ισχύος για μικρού έως μεγάλου μεγέθους στρόβιλους αναθέρμανσης. Με πάνω από τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας, έχουμε αναπτύξει λύσεις ελέγχου για γενική χρήση, καθώς και κρίσιμες εφαρμογές για την ενίσχυση της ασφάλειας και της απόδοσης.
Δείτε πώς εκσυγχρονίσαμε αυτήν τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Δυνατότητες λύσης

 • Έλεγχοι γεννήτριας — έλεγχος για μεγαβάτ, πτώση στροφών, ισοχρονισμό, τάση, συντελεστή ισχύος και MegaVar. Προσφέρουμε επίσης περιορισμό της υπερθέρμανσης, περιορισμό διέγερσης, καταμερισμό φορτίου και μείωση ηλεκτρικού φορτίου.
 • Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR) — Οι λύσεις AVR περιλαμβάνουν έλεγχο τάσης και ρεύματος, προσαρμογή τάσης με «ομαλή εκκίνηση» και προσαρμογή τάσης διαύλου για συγχρονισμό.
 • Έλεγχος ατμοστροβίλου και αεριοστροβίλου — Οι ενοποιημένες ακολουθίες και οι έλεγχοι παρέχουν αδιάλειπτο έλεγχο του συλλογέα ατμού και προστασία των μηχανημάτων για τις γεννήτριες. Παρέχουμε επίσης στρατηγικές ελέγχου για ατμοστρόβιλους αναθέρμανσης,

Οφέλη

 • Προστατεύει τους σημαντικούς πόρους από διακοπή λειτουργίας και βλάβη 
 • Βελτιώνει την παραγωγικότητα και τη διάρκεια ζωής των σημαντικών πόρων, όπως τους στροβίλους και τις γεννήτριες
 • Επιτρέπει την παρακολούθηση της απόδοσης
 • Επιτρέπει τη βελτιωμένη διαχείριση των πόρων
 • Επιτρέπει την εγγραφή συμβάντων υψηλής ταχύτητας

Μετασκευή εξοπλισμού ελέγχου στροβιλομηχανών

Οι μετασκευές του εξοπλισμού ελέγχου στροβιλομηχανών εξαλείφουν τα μυστηριώδη κουτιά και τα απαρχαιωμένα μηχανικά εξαρτήματα. Τα κρίσιμα συστήματα ελέγχου TMCTriconexΤΜ εξασφαλίζουν τις 2 από τις 3 επιλογές για όλα τα δεδομένα απόζευξης, την ηλεκτρονική προστασία από υπερτάχυνση, τη διαδικτυακή δοκιμή και επισκευή, καμία τοπική βλάβη και πλήρη εξοπλισμό για την αυτόματη εκτέλεση δοκιμών, καθώς και τη συνεχή διάγνωση.
Λήψη φυλλαδίου

Δυνατότητες λύσης

Οι δυνατότητες μηχανικής μετασκευής που προσφέρουμε εστιάζουν στους ενεργοποιητές, τις μονάδες ισχύος, τους ανιχνευτήρες και άλλα φυσικά εξαρτήματα που παρέχουν αξιόπιστες και ανεκτικές σε σφάλματα επιδόσεις. Οι λύσεις περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Συγκροτήματα μπλοκ απόζευξης (Quadvoter) —ανθεκτικά σε σφάλματα, δυνατότητα ηλεκτρονικής λειτουργίας και ένδειξη ταχύτητας με διαβάθμιση SIL: οι ενεργοί και παθητικοί ανιχνευτές ταχύτητας λαμβάνουν την ταχύτητα του στροβίλου και των βραχιόνων.
 • Προσαρμοσμένες μετασκευές υδραυλικών μονάδων ισχύος (HPU) —σχεδιασμένες για υδραυλικές λύσεις υψηλής ή χαμηλής πίεσης.
 • Προσαρμοσμένη διάταξη σερβορυθμιστή αντικατάστασης και εφεδρικού ενεργοποιητή στροβίλου (TRAC) —εξαρτήματα έτοιμα για χρήση, για δύο ή τρεις σερβολύσεις, ανθεκτικά σε σφάλματα, με δυνατότητα ηλεκτρονικής αντικατάστασης.
 • Μετασκευές πνευματικού ενεργοποιητή.
 • Προσαρμοσμένοι βραχίονες γραμμικού διαφορικού μετασχηματιστή (LVDT) για ανατροφοδότηση και έλεγχο θέσης εφεδρικής και τριπλά εφεδρικής βαλβίδας.
 • Ανιχνευτήρες και βραχίονες πρόωσης.

Οφέλη

 • Μειώνει τον χρόνο εγκατάστασης μέσω της στρατηγικής χρήσης της σάρωσης με λέιζερ και άλλων προηγμένων μεθόδων αντίστροφης μηχανικής.
 • Αυξάνει την απόκριση και την ακρίβεια μέσω ενεργοποιητών υψηλής πίεσης και σερβοβαλβίδων.
 • Απλοποιεί τη συντήρηση μέσω της κατάργησης των εξαρτημάτων του κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού (OEM).
 • Αυξάνει τη διάρκεια ζωής και την ομαλότερη λειτουργία με διαχωρισμό λιπαντικού ελαίου και ελαίου ελέγχου.
 • Βελτιώνει τον πλεονασμό με διπλασιασμό ή τριπλασιασμό των στοιχείων του συστήματος.
 • Πιο ακριβής έλεγχος —οι υψηλής πίεσης σερβοκινητήρες και ενεργοποιητές παρέχουν άριστη ανάλυση, με σημαντικά χαμηλότερη ροή υδραυλικού υγρού, παρέχοντας αυξημένη ταχύτητα και ακρίβεια για έλεγχο.

Υδραυλικό σύστημα απόζευξης στροβίλου Quadvoter

Έλεγχος εφεδρικού ενεργοποιητή στροβίλου

Ψηφιακές και μηχανολογικές υπηρεσίες ελέγχου στροβιλομηχανών

Αξιοποιώντας την πολυδεκαετή επιτυχία της στον έλεγχο στροβιλομηχανών (TMC), η Schneider Electric ενεργεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος για τους πόρους και τα έργα του εξοπλισμού ελέγχου στροβιλομηχανών. Η ψηφιακή λύση μας προσφέρει παρακολούθηση των πόρων σας, αποφεύγοντας τις πιθανές ζημιές ή τις βλάβες του εξοπλισμού, γεγονός που μπορεί να μειώσει τις μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας και το κόστος συντήρησης και να αυξήσει τη χρήση των πόρων. Οι παραδοσιακές υπηρεσίες μας, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες ψηφιακές λύσεις, μπορούν να ενισχύσουν τη λειτουργική απόδοση, την οικονομική επίδραση και την απόδοση της επένδυσης (ROI).
Energy plant in Japan, oil and gas, power management.

Οι ψηφιακές λύσεις μας

Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση

Η ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση (SRA) συνδέει τους επαγγελματίες ελέγχου στροβιλομηχανών της Schneider Electric με τους πόρους στον χώρο εγκατάστασης. Αυτό επιτρέπει την ταχεία υποστήριξη στον χώρο εγκατάστασης για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίλυση προβλημάτων ελέγχου εξοπλισμού.

Οι υπηρεσίες μας

 • Αρχική κατασκευαστική μελέτη (FEED): διατηρήστε υπό έλεγχο τα έξοδα του έργου μέσω προσχεδιασμού, προμήθειας διάθεσης και ανάλυσης σκοπιμότητας
 • Τεχνικές αξιολογήσεις του ελέγχου στροβιλομηχανών - αξιολογήσεις ειδικών που περιλαμβάνουν βελτίωση της αξιοπιστίας, ανάλυση ελέγχων και όργανα εγκατεστημένης βάσης
 • Θέση σε λειτουργία και υποστήριξη εκκίνησης: διασφαλίζει ότι όλα τα συστήματα και τα εξαρτήματα TMC είναι σχεδιασμένα, εγκατεστημένα και δοκιμασμένα σύμφωνα με τις επιχειρησιακές σας απαιτήσεις

TMC Customer FIRST

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης βάσει χρέωσης και τεχνικής υποστήριξης σχεδιασμένο να αποσπά και να διατηρεί τα μέγιστα οφέλη από την επένδυσή σας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των περιουσιακών στοιχείων σας.

Προβαλλόμενα προϊόντα και λογισμικό

 

PAC, PLC και Εξειδικευμένοι Ελεγκτές

 

Προϊόντα Διαλόγου Ανθρώπου Μηχανής (HMI)

 

Vijeo Designer

Χρειάζεστε βοήθεια?

Ξεκινήστε εδώ!

Βρείτε απαντήσεις εδώ. Αναζητήστε μόνοι σας μια λύση ή συνδεθείτε με έναν από τους ειδικούς μας.

Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης

Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη, βοήθεια για την υποβολή παραπόνων και πολλά άλλα.

Σημεία πώλησης

Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Περιήγηση στην υπηρεσία "Συχνές ερωτήσεις"

Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε, κάνοντας αναζήτηση στις Συχνές Ερωτήσεις.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Επικοινωνία με την ομάδα πωλήσεων

Ξεκινήστε online τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Chat

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!

1. Πού χρησιμοποιούνται στροβιλομηχανές; 

Σχεδόν κάθε μορφή ανανεώσιμης ενέργειας με μηχανήματα απαιτεί τη χρήση στροβιλομηχανών. Συμπιεστές, φυσητήρες, αεραγωγοί, αντλίες ή στρόβιλοι - τέτοιες λύσεις στροβιλομηχανών περιλαμβάνουν μια σειρά βασικών συστατικών στοιχείων για εφαρμογές στην παραγωγή, την αποθήκευση ή την παροχή ανανεώσιμης ενέργειας. Σε γενικές γραμμές, οι στροβιλομηχανές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: η πρώτη χρησιμοποιείται για την παραγωγή ισχύος. Περιλαμβάνει ατμοστρόβιλους, υδραυλικούς στρόβιλους και αεριοστρόβιλους. Η δεύτερη προορίζεται για την αύξηση της συνολικής πίεσης του ρευστού εργασίας με την κατανάλωση ισχύος. Περιλαμβάνει αντλίες, συμπιεστές και ανεμιστήρες.  Με την ευρεία χρήση λύσεων διεργασιών στροβιλομηχανών και εξελίξεων στον τομέα, είναι επιτακτική ανάγκη να διαθέτουμε τις καλύτερες στην κατηγορία τους λύσεις ελέγχου και διεργασιών στροβιλομηχανών για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και την επίτευξη των ενεργειακών στόχων.   

2. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η στροβιλομηχανή; 

Οι λύσεις στροβίλου, γεννήτριας, συμπιεστή και μετάδοσης κίνησης, σε συνδυασμό με τις ικανότητες μηχανικής μετασκευής και μια εκτεταμένη σειρά λύσεων στροβιλομηχανής, επιτρέπουν τη λειτουργική αριστεία και τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας. Η στροβιλομηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας, τις διεργασίες της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα συστήματα αεροδιαστημικής και άλλες εφαρμογές σε διάφορους τομείς.  Η Schneider Electric παρέχει λύσεις διεργασιών στροβιλομηχανών για γενική χρήση και κρίσιμες εφαρμογές, βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη λειτουργική απόδοση και επιτρέποντας παράλληλα βελτιωμένη παρακολούθηση απόδοσης και διαχείριση πόρων.   

3. Γιατί είναι απαραίτητες οι λύσεις στροβιλομηχανών;   

Οι εγκαταστάσεις διεργασιών που τροφοδοτούνται με στρόβιλους πρέπει να λειτουργούν συνεχώς για περισσότερο από μία δεκαετία. Αυτό απαιτεί συμπαγείς ελέγχους, αξιόπιστα μηχανικά εξαρτήματα, την αποφυγή ψευδών σφαλμάτων και την ικανότητα επισκευής και εκτέλεσης δοκιμών online. Οι λύσεις μηχανικής μετασκευής μπορούν να επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού ελέγχου στροβιλομηχανών και να ενισχύουν τη συνολική αξιοπιστία βελτιώνοντας την απεικόνιση, τη διάγνωση και τις προσομοιώσεις, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας με την εξασφάλιση ταχύτερης επιστροφής. Η Schneider Electric προσφέρει ισχυρές λύσεις στροβιλομηχανών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, των συστημάτων ασφαλείας, των ελεγκτών, όπως τα συστήματα ασφαλείας EcoStruxure Triconex, το EcoStruxure Foxboro DCS, PLA, PAC, ειδικούς ελεγκτές και διεπαφή ανθρώπου-μηχανής.