{}

שאלות נפוצות

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"חיפוש לפי מילה או שאלה","searchBtn":"חיפוש","error":"אנא הזן מילת מפתח לחיפוש"}}

Bad Pulse Rate" error appears on a 1600 amp Energy Meter

Issue
Energy meter error "bad pulse rate" appears on the front display of a 1600 amp Energy Meter

Product Line
Energy Meter
EME3164

Environment
Pulse Output Selection Availability

Cause
The default pulse setting (0.1), is not valid on 1600 A Energy Meter

Resolution
Change the pulse rate switch setting from 0.1 (default) to a value such as 0.25, 0.5 or 1.0 kWh/Pulse to clear the error.

For more information on Energy Meter Pulse out, refer to article FA260559

היה מועיל?