{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Differences between Firmaware version 03.05.03 and 03.03.11

1. In setup, Unit ID range editable is changed from 1 to 247, instead of 1 to 255, as Modbus standard.
2. Default baud rate is changed to 19200 bps, instead of 9600 bps as Schneider standard, lower baud rate removed 1200 and 2400
3. Load bar color is changed to Amber, Green and RED
4. Energy Overflow parameter 2 more options added 1 & 2
a. Wh E   => Integrator reset based on only Wh overflow
b. VAh E => Integrator reset based on only VAh overflow
c. Wh      => Integrator reset based on either Wh or Run hours whichever reach max value
d. VAh    => Integrator reset based on either VAh or Run hours whichever reach max value
5. In setup, Float byte sequence option added
6. Model number detection using modbus, 16bit register, address: 304 (refer register Map)
7. Read Device identification using modbus (FC 0x2B/0x0E) (refer register Map)

שניידר אלקטריק ישראל