{}

שאלות נפוצות

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"חיפוש לפי מילה או שאלה","searchBtn":"חיפוש","error":"אנא הזן מילת מפתח לחיפוש"}}

How is single phase line voltage connected to ATV320 drives?

Issue:
ATV320 single phase power connected.

Product line:
ATV320, Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Customer wants to know where to land the single phase wires for line power on ATV320

Resolution:
Per the Installation manual, document NVE41289, a single phase supply is connected to terminals L1 and L2.

היה מועיל?