Mūsų prekės ženklai

Pasirinkite savo vietovę

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

„Schneider Electric“ privatumo politika

0. Šios privatumo politikos pakeitimai

Prireikus „Schneider Electric“ pasilieka teisę keisti šios privatumo politikos nuostatas. Iki priimant žemiau pateikiamus šios privatumo politikos pakeitimus, ši privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2013 m. gegužės 13 d.

Esant poreikiui, „Schneider Electric“ pasilieka teisę keisti šios privatumo politikos nuostatas tam, kad būtų užtikrinta, pavyzdžiui, atitiktis teisės aktų, įstatymų, „Schneider Electric“ praktikos ir procedūrų pokyčiams arba priežiūros institucijų reikalavimams.

Tokiu atveju „Schneider Electric“ įsipareigoja informuoti apie šios privatumo politikos pakeitimus su „Schneider Electric“ veikla susijusius ir kitus asmenis, kuriems šios politikos pakeitimai gali turėti reikšmės. „Schneider Electric“ skelbs atnaujintą privatumo politiką vidaus ir išorės interneto svetainėse.

Pagrindinių šios privatumo politikos pakeitimų, palyginti su ankstesniąja 2013 m. gegužės 13 d. privatumo politikos versija, pagrindą sudaro:

- privatumo politikos išdėstymas nauja, skaityti patogesne redakcija redakcija
- pagerintos formuluotės
- suvienodintos formuluotės visose „Schneider Electric“ internetinėse svetainėse
- siekiant didesnio aiškumo, politikoje nurodoma mūsų vykdoma duomenų tvarkymo ir dalijimosi duomenimis veikla bei tvarkomos informacijos rūšys
- integruoti pakeitimai, susiję su naujaisiais BDAR (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimais.

1. Šios privatumo politikos paskirtis

„Schneider Electric“ yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą ir asmens duomenis. Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie mūsų taikomą privatumo ir asmens duomenų apsaugos praktiką. Ją turėtumėte perskaityti prieš naudodamiesi „Schneider Electric“ paslaugomis, teikiamomis elektroninių ryšių priemonėmis.

„Schneider Electric“ siekia užtikrinti pagrindinių asmens teisių į privatumą ir asmens duomenų apsaugą reikalavimų įgyvendinimą, taip pat atitiktį nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų dėl privatumo reikalavimams.

Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip „Schneider Electric“ tvarko ir saugo fizinių asmenų, kurie naudojasi mūsų interneto svetainėmis ir paslaugomis, teikiamomis elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat naudojasi mūsų ne nuotoliniu būdu teikiamomis paslaugomis, asmens duomenis.

„Schneider Electric“ vadovaujasi vidaus Bendrąja duomenų privatumo politika (angl. Global Data Privacy Policy), kuri taikoma visoms mūsų dukterinėms įmonėms asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, naudojimo, platinimo, perdavimo ir saugojimo atžvilgiu. Ji nustato visose šalyse taikomas bendras visoms mūsų dukterinėms įmonėms taikomas taisykles. Bendrąja duomenų privatumo politika siekiama užtikrinti aukštą „Schneider Electric“ įmonėse tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygį.

Šią privatumo politika „Schneider Electric“ taip pat patvirtino kaip Įmonėms privalomų taisyklių (ang. Binding Corporate Rules („BCR“) dalį. Šias Įmonėms privalomas taisykles 2012 m. lapkričio mėn. patvirtino Europos Sąjungos duomenų apsaugos institucija ir, kurios nustato iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių gautų asmens duomenų tvarkymo taisykles. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinė „Schneider Electric“ būstinė įsteigta Europos Sąjungoje, šiomis „Schneider Electric“ Įmonėms privalomomis taisyklėmis užtikrinamas pagrindinių ES duomenų apsaugos principų, taisyklių įgyvendinimas.

2. Kokia šios privatumo politikos taikymo sritis? Kas atsako už duomenų tvarkymą?

Ši privatumo politika taikoma visoms „Schneider Electric“ dukterinėms įmonėms ir jų paslaugoms, teikiamoms elektroninių ryšių priemonėmis, nebent tam papildyti ar pakeisti būtų išleista speciali privatumo politika arba pranešimas dėl privatumo politikos pakeitimo. Turėtumėte atkreipti dėmesį į visus prie kiekvienos elektroninių ryšių paslaugos skaitmeniniu turiniu pateiktus privatumo pranešimus.

„Schneider Electric“ yra tarptautinė bendrovė, kurios juridiniai vienetai, verslo procesai, valdymo organai ir sistemų infrastruktūra yra tarpvalstybinio lygio. „Schneider Electric“ ir mums visiškai priklausančios dukterinės įmonės tvarko asmens duomenis, vadovaujantis šia privatumo politika, įskaitant gaminių ir paslaugų pasiūlą bei paslaugas, teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, (pavyzdžiui, interneto svetainės, taikomosios programos, mokomosios programos, elektroniniai mokymai, naujienlaiškiai, reklama, pranešimai). Ši privatumo politika gali būti papildyta kitu konkretesniu pranešimu dėl privatumo politikos, pareiškimu ar politika (toliau – pareiškimas) arba pakeista kitu pranešimu, taikytinu konkrečiai „Schneider Electric“ programai, gaminiui, paslaugai, turiniui ar vienetui. Svarbu, kad perskaitytumėte jums prieinamus privatumo pareiškimus ir su jais detaliai susipažintumėte.

Duomenų valdytojais pripažįstamos „Schneider Electric“ dukterinės įmonės, kurios nustato duomenų tvarkymo pagrindus ir tikslus. Kiekvienu konkrečiu atveju duomenų valdytojai gali skirtis. Daugeliu atveju pasauliniu mastu duomenų valdytojas, įskaitant interneto svetainę www.schneider-electric.com, yra pagrindinė „Schneider Electric“ būstinė, kurios adresas yra „Schneider Electric Industries SAS“, 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, Prancūzija.

Ši privatumo politika privaloma visoms „Schneider Electric“ visiškai priklausomoms dukterinėms įmonėms ir jų darbuotojams.

Bet kuriam užsakymui, kurį pateikiate internetu, taip pat taikomos šios privatumo politikos nuostatos, nurodytos atitinkamose interneto svetainėse. Jas privalote perskaityti iki užsakymo atlikimo.

3. Kodėl renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome įvairiais tikslais, įskaitant, kad įvykdytume Jūsų užsakymus ir prašymus, valdytume tarpusavio santykius, atliktume tyrimus, tobulintume gaminius, paslaugas, interneto svetainių turinį bei naudotojo patirtį, tvarkytume Jūsų paskyrą ir programas, prie kurių prisijungiate, analizuotume veiklą savo interneto svetainėse, vykdytume tiesioginės rinkodaros veiklą, teiktume kontekstinę ir tikslinę reklamą, užtikrintume savo veiklos saugumą, saugotume nuo sukčiavimo ir plėtotume savo verslo veiklą.

Rinkdami informaciją siekiame pagrindinio tikslo – teikti aukščiausios kokybės paslaugas savo klientams ir kitiems naudotojams bei užtikrinti, kad jų patirtis naudojantis mūsų skaitmeniniu turiniu būtų sklandi, efektyvi ir pritaikyta pagal jų poreikius.

Bendrovė „Schneider Electric“ renka asmens duomenis siekdama šių tikslų:

- įgyvendinti produktų, paslaugų ir elektroninių ryšių priemonėmis teikiamų paslaugų užsakymus. Šiuos duomenis renkame tam, kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą, gauti apmokėjimą, teikti pranešimus apie Jūsų užsakymo būklę ir kitais sutarčių vykdymo tikslais;

- tvarkyti kandidatų paraiškas dėl darbo;

- atsakyti į Jūsų prašymus suteikti informaciją. Jei į mus kreipiatės, specialioje Jums skirtoje rinkmenoje išsaugome Jūsų korespondencijos arba pastabų įrašus, įskaitant asmens duomenis. Šiuos duomenis saugome tam, kad galėtume jums suteikti geresnes paslaugas, jeigu į mus kreiptumėtės dar kartą;

- teikti reikiamą techninę pagalbą. Jūsų asmens duomenys reikalingi tam, kad galėtume nustatyti, kokiomis sistemomis naudojatės, nustatyti gaminių konfigūraciją, ištirti Jūsų klausimus ir pateikti sprendimus;

- santykių su klientais valdymo tikslais; t. y. siekiant užtikrinti geriausią Jūsų patirtį, elektroniniu paštu siunčiame pranešimus, naujienlaiškius apie Jūsų įsigytus gaminius, paslaugas ir paslaugas, suteiktas elektroninių ryšių priemonėmis. Pavyzdžiui, galime naudotis vietos nustatymo duomenimis su tikslu Jums pasiūlyti netoliese esančias gaminių pardavimo ar paslaugų teikimo vietas;

- atlikti tyrimus ir apklausas. Renkame asmenų, kurie sutinka dalyvauti tyrimuose arba užpildyti apklausos anketas, asmens duomenis. Šiuos duomenis renkame tam, kad galėtume geriau Jus pažinti, įvertinti Jūsų pasitenkinimo lygį ir pagerinti savo gaminius, paslaugas ir paslaugas, teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, turinį;

- tobulinti savo gaminius, paslaugas ir paslaugas, teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis. Pavyzdžiui, analizuojame, kaip naudojamasi mūsų programomis ir interneto svetainėmis, kad galėtume nustatyti sritis ir funkcijas, dėl kurių naudotojams kyla problemų, ir jas tobulinti;

- sužinoti apie Jūsų naršymo ir paieškos įpročius. Renkame tam tikrus asmens duomenis Jums naudojantis mūsų paslaugomis, teikiamomis elektroninių ryšių priemonėmis, ir spustelėjus ant nuorodų, kurios nukreipia į mūsų gaminius ir paslaugas. Šiuos duomenis renkame tam, kad: užtikrintume geresnę Jūsų patirtį naudojantis mūsų paslaugomis, teikiamomis elektroninių ryšių priemonėmis, kitą kartą (pavyzdžiui, pasirenkant šalį arba tam tikram profiliui pritaikytą turinį); užtikrintume veiksmingesnį interneto svetainių veikimą; surinktume plataus spektro demografinės informacijos interneto svetainių veiklai ir rezultatams ištirti ir įvertintume savo reklamos veiksmingumą. Informacijai apie nukreipiančiąją interneto svetainę, naršyklės rūšį, peržiūrėtą turinį bei prieigos prie skaitmeninio turinio datą ir vietą gauti gali būti pasitelkti slapukai ir kiti identifikatoriai arba panašios technologijos (toliau – slapukai). Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus ir kaip galite juos valdyti, galite rasti mūsų informacijoje apie slapukus (žr. slapukų informaciją);

- tvarkyti Jūsų paskyrą. Jums užsiregistravus tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume suteikti jums prieigą prie mūsų paslaugų, teikiamų elektroninių ryšių priemonėmis, galimybę naudotis mūsų paslaugomis, patvirtinti naudotojo tapatybę ir bendrauti susijusiais klausimais;

- vykdyti pardavimų skatinimo programas ir veiklą. Jūsų asmens duomenis tvarkome Jums prisijungus prie pardavimų skatinimo arba apdovanojimų programos ar veiklos. Šiuos duomenis naudojame tokioms programoms ir veiklai administruoti, svarbiems, su programa ir veikla susijusiems elektroniniams laiškams siųsti, laimėtojams informuoti ir laimėtojų sąrašui viešai skelbti, kaip to reikalauja teisės aktai;

paštu, faksu, žinutėmis, elektroniniu paštu ir kitomis elektroninių ryšių priemonėmis teikti mūsų (įskaitant mūsų patronuojamąsias įmones) ir pasirinktų trečiųjų šalių tiesioginės rinkodaros pranešimus apie akcijas, naujienas ir naujus gaminius ar paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtu jus sudominti, laikantis taikytinų sutikimo (angl. opt-in) ir atsisakymo (angl. opt-out) reikalavimų;

- pasitelkiant iškylančiuosius langus, reklamines juostas, vaizdo medžiagą, elektroninius laiškus ir kitas reklamos formas, teikti tam tikrus pranešimus ir (arba) tikslinę reklamą apie mūsų (arba mūsų patronuojamųjų įmonių) gaminius ir paslaugas. Pavyzdžiui:

• jums naršant mūsų skaitmeninį turinį, gali būti teikiama kontekstinė reklama ar kitas turinys, atsižvelgiant į lankomos interneto svetainės turinį ar kitą tvarkomą su Jumis susijusią informaciją;
• pasitelkiant slapukus, gali būti renkama informacija apie tai, kaip naudojatės paslaugomis, teikiamomis elektroninių ryšių priemonėmis, ir kitomis paslaugomis. Tai darome tam, kad, pasitelkdami elektroninius laiškus arba reklamines juostas, iškylančiuosius langus ar kito formato reklamos priemones, galėtume jums teikti tikslinę reklamą jums naršant toliau nurodytą turinį:

• paslaugas, teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis; taip pat
• trečiųjų šalių interneto svetaines ar programėles, kurios nėra susijusios su mūsų paslaugomis, teikiamomis elektroninių ryšių priemonėmis. Reklama trečiųjų šalių interneto svetainėse gali apimti „Schneider Electric“ reklamą.

Pavyzdžiui, galime tvarkyti Jūsų vietos nustatymo duomenis, kad galėtume Jus informuoti apie vietines akcijas ir vykdomą veiklą. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus ir jų valdymą, galite rasti mūsų informacijoje apie slapukus.

- Jūsų informacijai, kuri pateikta nuotolinio ryšių priemonėmis, ir, kurią gavome ne nuotolinėmis ryšio priemonėmis, sujungti su tikslu sukurti Jūsų profilį, kuris gali būti naudojamas teikti Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas. Pavyzdžiui, naudotojas, kuris, mūsų nuomone, yra elektrikas (remiantis registracijos metu asmens pateikta ir kita iš trečiųjų šalių šaltinių gauta informacija) naršydamas internetinėje svetainėje ir (arba) trečiųjų šalių interneto svetaines ir programėles matys reklamą, susijusią su elektros energijos paslaugomis, tuo tarpu naudotojui, kurio profesija susijusi su kita energijos sektoriaus šaka, tokios reklamos nematys. Naudotojai taip pat gali matyti skirtingą nuotolinėmis ryšio priemonėmis pateikiamą informaciją arba gauti skirtingus elektroninius laiškus, kuriuose pateikiami skirtingi skelbimai ar apklausos. Geografiškai pritaikytai, tikslinei reklamai teikti taip pat gali būti pasitelkti slapukai;

- siekiant užtikrinti mūsų gaminių, paslaugų ir paslaugų, teikiamų nuotolinėmis ryšio priemonėmis, saugumą, vykdomos veiklos saugumą, apsaugą nuo sukčiavimo bei atitiktį mūsų veiklos sąlygoms ir šios privatumo politikos nuostatoms. Taip pat galime atlikti galimų pažeidimo atvejų tyrimą;

- veiklos vykdymo ir administravimo tikslais, pavyzdžiui, vykdant kokybės kontrolę ir rengiant konsoliduotąsias ataskaitas;

- verslo sandorių ir reorganizavimo procedūroms, kuriose dalyvauja „Schneider Electric“, vykdyti;

- veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo tikslais;

- teisinių įsipareigojimų vykdymui.įsipareigojimų vykdymui. Pavyzdžiui, apskaitos ir mokesčių įsipareigojimai;

- bet kokiais kitais tikslais, apie kuriuos Jums pranešta kitais būdais.

4. Kokius asmens duomenis tvarkome?

„Schneider Electric“ tvarko įvairius asmens duomenis, įskaitant tapatybės duomenis ir susijusią kontaktinę informaciją, informaciją apie profesinę veiklą, informaciją apie asmeninius pomėgius, tarpusavio komunikaciją, finansinę informaciją, interneto srauto duomenis ir Jūsų mums pateikiamus duomenis. Daugeliu atvejų šią informaciją gauname tiesiogiai iš Jūsų. Taip pat perkame informacinius sąrašus iš reklamos agentūrų ir gauname informacijos iš savo partnerių pasitelkdami slapukus ir socialinius tinklus.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Tvarkomų Jūsų asmens duomenų kategorijos:


• tapatybės duomenys ir susijusi kontaktinė informacija, t. y. Jūsų vardas ir pavardė, įmonė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka, amžiaus intervalas, kontaktiniai adresai;

• profesinė informacija, t. y. informacija apie kliento rūšį, darbo funkcijas, einamas pareigas, perkančiąją organizaciją, pirkimo laikotarpį, įsigytus „Schneider Electric“ gaminius, paslaugas ir skaitmeninį turinį bei jų naudojimą; arba, jeigu kandidatuojate į tam tikrą darbo poziciją, informacija apie Jūsų išsilavinimą, profesinę ir kitą darbo patirtį;

• informacija apie Jūsų pomėgius, t. y. mėgstami gaminiai ir paslaugos, pageidavimai dėl susisiekimo būdo, pageidavimai dėl reklamos ir, jeigu kandidatuojate į tam tikrą darbo poziciją, su darbu susiję interesai;

• tarpusavio komunikacija, t. y. Jūsų užklausos, užsakymai, pretenzijos, apklausų atsakymai;

• finansinė informacija: banko paskyros informacija, kreditinės kortelės informacija;

• interneto srauto duomenys, t. y. IP adresas, įrenginio ir sistemos identifikatoriai, Jūsų „Schneider Electric“ naudotojo ID ir slaptažodis, prisijungimo duomenys, nukreipiančioji interneto svetainė, naudojama naršyklė, peržiūrėtas turinys ir vieta, remiantis Jūsų IP adresu arba Jūsų mobiliojo įrenginio siunčiama informacija;

• turinys, kurį skelbiate interneto forumuose ar kitose platformose (žr. 5 dalį „Jūsų skelbiamas turinys“).


Siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų, teikiamų elektroninėmis ryšio priemonėmis, teikimą, prašysime Jūsų pateikti tam tikrus asmeninius duomenis. Šios informacijos prašysime konkrečiu atveju. Jeigu tokios informacijos nesuteiksite, gali būti, kad visiškai arba iš dalies negalėsite mėgautis tokiu skaitmeniniu turiniu.

Šios privatumo politikos nuostatos netaikomos anoniminių asmens duomenų atžvilgiu, t. y. fizinių asmenų tapatybės nebegalima nustatyti arba jai nustatyti reikia neproporcingai didelių laiko, lėšų ar darbo sąnaudų. Privatumo politikos nuostatos pradedamos taikyti, jei duomenys tampa nebe anoniminiais.

Šiuos duomenis dažniausiai gauname tiesiogiai iš jūsų arba jūsų darbdavio, su kuriuo palaikome verslo santykius. Šiuos duomenis dažniausiai gauname tiesiogiai iš Jūsų arba Jūsų darbdavio, su kuriuo palaikome verslo santykius. Duomenis taip pat galime gauti iš perpardavėjo arba verslo partnerio, įsigiję klientų sąrašus iš reklamos agentūrų, išanalizavę jūsų naršymo istoriją, iš socialinių tinklų, prie kurių prisijungiate, bei pasitelkdami slapukus (žr. informacija apie slapukus). Tikslesnės informacijos apie trečiųjų šalių (jei yra) teikiamus asmeninius duomenis galite gauti susisiekdami su mumis 9 dalyje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

5. Jūsų skelbiamas turinys

Jums gali būti suteikta galimybė paskelbti turinį, įskaitant nuotraukas ar komentarus, interneto forumuose, programose ar kitose „Schneider Electric“ elektroninių ryšių platformose. Juo turi būti gerbiamos kitų asmenų teisės ir interesai. Juo turi būti gerbiamos kitų asmenų teisės ir interesai. Prieš skelbdami kito asmens duomenis, privalote gauti to asmens sutikimą. Būkite atidūs prieš skelbdami asmens duomenis forume.


Turiniu, kurį skelbiate, privaloma gerbti kitų asmenų teises ir interesus, įskaitant teises į asmens duomenų ir privatumo apsaugą. Turinys jokiu būdu negali būti įžeidžiantis, nepagarbus ar žalingas.

Jeigu mums teikiate kito asmens duomenis, patvirtinate, kad gavote to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, įskaitant neskelbtinus asmens duomenis, ir, kad tam asmeniui pranešėte, kas mes esame ir kokiais tikslais (kaip išdėstyta pirmiau) bus tvarkomi jo asmens duomenys.

Nors „Schneider Electric“ siekia kuo geriau apsaugoti Jūsų asmens duomenis, skelbimas viešuose interneto forumuose gali kelti riziką šių asmens duomenų apsaugai. Jeigu bet kokiame forume, socialiniame tinkle, tinklaraštyje ar kitoje panašaus pobūdžio platformoje skelbiate, komentuojate, nurodote savo interesus arba dalijatės asmens duomenimis, įskaitant nuotraukas, bet kokie Jūsų asmens duomenys gali būti perskaityti, peržiūrėti, surinkti arba naudojami kitų šių forumų dalyvių, Jūsų duomenys gali būti panaudoti siekiant su jumis susisiekti, siųsti nepageidaujamas žinutes ar kitais tikslais, kuriems nei Jūs, nei „Schneider Electric“ negali daryti jokios įtakos. „Schneider Electric“ neatsako už asmens duomenų, kuriuos nuspręsite skelbti tokiuose forumuose, tvarkymą. Būkite atsargūs dalydamiesi asmens duomenimis, informacija apie save ar kitą asmenį.

6. Su kuo dalijamės Jūsų asmens duomenimis?

Asmens duomenimis dalijamės su „Schneider Electric“ patronuojamosiomis įmonėmis ir su mūsų veikla susijusiais paslaugų teikėjais, reklamos ir rinkodaros agentūromis, socialiniais tinklais, jeigu naudojame jų prisijungimo duomenis, trečiųjų šalių interneto svetainėmis, jeigu registracijai naudojate „Schneider Electric“ prisijungimo duomenis, kompetentingomis priežiūros institucijomis ir valdžios institucijomis bei veiklą perimančiais verslo subjektais.

„Schneider Electric“ yra tarptautinė įmonių grupė, kuri veikia kaip vienas vienetas. Gali būti, kad jus aptarnaujančios komandos dirba skirtingose patronuojamosiose įmonėse. Esame įsitikinę, kad mes – kaip ir Jūs – turime teisėtą interesą dalytis Jūsų asmens duomenimis su tomis „Schneider Electric“ dukterinėmis įmonėmis, kurioms šie duomenys būtini duomenų tvarkymo veiklai, išdėstytai šioje privatumo politikoje, vykdyti, pavyzdžiui, santykių su klientais valdymo, pardavimo, gaminio kontrolės, rinkodaros, gaminio kūrimo tikslais, gaminių, paslaugų ir skaitmeninio turinio gerinimo, duomenų kokybės patikros arba saugumo, reguliavimo ir atitikties tikslais.

Duomenų tvarkymo veiklai vykdyti ir gaminiams, paslaugoms ir interneto turiniui teikti pasitelkiame paslaugų teikėjų pagalbą. Šie paslaugų teikėjai, be apribojimų, apima serverių paslaugų, informacinių sistemų paslaugų teikėjus, rinkodaros agentūras, IT pagalbos, saugumo, finansinių paslaugų teikėjus, vežėjus, išorės apskaitos įmones, teisės specialistus ir auditorius.

Taip pat dalijamės žemiau nurodyta informacija:

reklamos tikslais galime pasidalyti tam tikrais asmens duomenimis (pavyzdžiui, įrenginio identifikatoriais, slapukų identifikatoriais) su reklamos skelbimų biržomis ar agentūromis, valdančiomis reklamą trečiųjų šalių interneto svetainėse ir programėlėse, kuriose galite matyti reklamą;

- Jūs taip pat galite naudotis mūsų nuotolinio ryšio priemonėmis teikiamomis paslaugomis ir (arba) prisijungti naudodami trečiųjų šalių interneto svetainių (pavyzdžiui, „Facebook“ arba „LinkedIn“) prisijungimo duomenis. Tokiu atveju, mes gausime prieigą prie kai kurios informacijos, kurią nurodėte registruodamiesi socialinių tinklų interneto svetainėse, – tai reikalinga tam, kad galėtume Jums suteikti pagalbą pildant „Schneider Electric“ registracijos formą. Naudodami trečiųjų šalių interneto svetainių prisijungimo duomenis, kartu galite pateikti šių interneto svetainių kontaktiniams asmenims informaciją, kad turite „Schneider Electric“ paskyrą. Jeigu norite sužinoti daugiau apie informaciją, su kuria gali susipažinti tų interneto svetainių kontaktiniai asmenys, ir kaip galite apriboti tų kontaktinių asmenų pranešimus, raginame perskaityti atitinkamų interneto svetainių naudojimo sąlygas ir privatumo politiką;

- Jeigu prie trečiųjų šalių interneto svetainių prisijungiate naudodami „Schneider Electric“ prisijungimo duomenis, gali būti, kad Jūsų asmens duomenimis pasidalysime su tų trečiųjų šalių interneto svetainių leidėjais (pavyzdžiui, Jūsų vardu ir pavarde, specialybe, profesija ir elektroninio pašto adresu, tačiau nesidalijame Jūsų prisijungimo prie „Schneider Electric“ duomenimis). Prieš jungdamiesi prie tokių trečiųjų šalių interneto svetainių naudojantis „Schneider Electric“ prisijungimo duomenis, turėtumėte susipažinti su trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politiką. Jeigu, atsižvelgiant į tų trečiųjų šalių interneto svetainių nuostatas, leidžiama, mums gali būti suteikta informacija apie Jūsų naudojamąsi trečiųjų šalių interneto svetainėmis. Ši informacija tvarkoma vadovaujantis šia privatumo politika;

- prireikus „Schneider Electric“ gali atskleisti Jūsų asmens duomenis potencialiems pirkėjams ir veiklą perimantiems subjektams, kad sudarytų palankesnes sąlygas vykdyti bendrovių susijungimo, konsolidavimo, kontrolės perleidimo ir kito pobūdžio reorganizavimo sandorius, kuriuose dalyvauja „Schneider Electric“; - Jūsų asmens duomenis atskleisime valdžios institucijoms, priežiūros institucijoms ir kompetentingoms institucijoms, jeigu to bus reikalaujama pagal įstatymus ar teismo sprendimus, arba tai padaryti bus būtina, kad apsaugotume savo teises ir teisėtus interesus;

- kitais privatumo politikoje nurodytais tikslais arba kitais tikslais, kuriems gautas Jūsų sutikimas;

- kartu su kita informacija, nesudarant galimybės nepagrįstai nustatyti Jūsų tapatybės (pavyzdžiui, statistinių duomenų rinkiniams).

Neparduosime ir nenuomosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims nesant Jūsų sutikimo.

7. Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

„Schneider Electric“ laikosi plačiai pripažintų svarbiausių duomenų apsaugos principų (sąžiningumo, duomenų tvarkymo tikslo apribojimo, duomenų kokybės, duomenų saugojimo, fizinių asmenų teisių užtikrinimo, saugumo) ir imasi pagrįstų priemonių asmens duomenų saugumui užtikrinti.


„Schneider Electric“ gerbia fizinių asmenų teises į privatumą ir interesus. „Schneider Electric“ patronuojamosios įmonės, vykdydamos asmens duomenų tvarkymo veiklą, laikysis toliau nurodytų principų:

1) asmens duomenys bus tvarkomi sąžiningai ir teisėtai; ;
2) asmens duomenys bus renkami apibrėžtais teisėtais tikslais ir nebus tvarkomi kitais, su jais nesusijusiais tikslais;
3) bus renkami tik tie asmens duomenys, kurie yra reikalingi ir nėra pertekliniai duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais. Jei įmanoma ir tikslinga, duomenis šifruosime, atsižvelgdami į duomenų pobūdį ir susijusias rizikas; ;
4) Saugomi asmens duomenys bus tikslūs ir, prireikus, bus naujinami. Imsimės pagrįstų veiksmų duomenims, kurie yra netikslūs arba neišsamūs, ištaisyti arba pašalinti;
5) duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikia tikslams, dėl kurių jie buvo renkami ir tvarkomi, pasiekti; ;
6) asmens duomenys bus tvarkomi atsižvelgiant į fizinių asmenų teises ir teisėtus ir interesus; ;
7) bus imamasi tinkamų techninių, fizinių ir organizacinių priemonių, siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų, neteisėtam jų tvarkymui, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo atvejams;
8) tvarkant neskelbtinus asmens duomenis bus užtikrinta, kad apie tokius duomenis būtų tinkamai pranešta, jiems tvarkyti gautas duomenų subjekto sutikimas ir, kad tvarkant asmens duomenis būtų laikomasi taikytinų teisės aktų.

Visos „Schneider Electric“ dukterinės įmonės užtikrina atitiktį aukščiau išdėstytiems reikalavimams.

„Schneider Electric“ ir jos dukterinės įmonės yra įsipareigojusios imtis komerciniu požiūriu pagrįstų techninių, fizinių ir organizacinių priemonių asmens duomenų apsaugai nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo, netyčinio praradimo arba sugadinimo bei netyčinio‏ sunaikinimo.

Suteikiame galimybę pateikti užsakymus naudotis saugiu serveriu, susipažinti su savo paskyros informacija. Asmens duomenis saugančiose vidaus sistemose diegiame prieigos kontrolės priemones. Įgaliotiems naudotojams suteikiama prieiga prie tokių sistemų naudojant unikalų identifikatorių ir slaptažodį. Prieiga prie asmens duomenų mūsų darbuotojams suteikiama tik tam, kad jie galėtų vykdyti savo tiesiogines darbo funkcijas. Užtikriname darbuotojų sąmoningumą dėl tinkamo asmens duomenų naudojimo ir tvarkymo. Mūsų paslaugų teikėjai taip pat įpareigoti įgyvendinti panašias apsaugos priemones.

Taikome apsaugos priemones registruotų naudotojų tapatybei nustatyti, kad užtikrintume deramą šių naudotojų teisių ir susijusių apribojimų įgyvendinimą. Jeigu esate registruotas naudotojas, Jūsų tapatybei nustatyti naudojamas naudotojo vardas, ir slaptažodis. Jūs atsakote už savo prisijungimo duomenų saugą.

Naudodamiesi mūsų skaitmeniniu turiniu ir pateikdami mums savo asmens duomenis sutinkate, kad su Jumis susisiektume elektroninėmis ryšių ar kitomis priemonėmis saugumo, privatumo, naudojimo ir kitais vidaus administravimo klausimais. Nepaisant mūsų pastangų įgyvendinti tinkamas saugumo priemones, naršymui internete būdinga rizika ir mes negalime užtikrinti, kad Jūs su ta rizika nesusidursite.

8. Trečiųjų šalių ir socialinių tinklų interneto svetainės

Turėtumėte susipažinti su trečiųjų šalių interneto svetainių ir socialinių tinklų interneto svetainių privatumo politika ir privatumo nuostatomis. Trečiųjų šalių interneto svetainių ir socialinių tinklų interneto svetainių privatumo politika į šią privatumo politiką neįtraukta.


Jūsų patogumui „Schneider Electric“ interneto svetainėse arba paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių programas, gaminius, paslaugas ar interneto svetaines, tam kad galėtumėte apie jas sužinoti daugiau. Jeigu spustelėsite ant šių nuorodų, būsite tiesiogiai nukreipti į atitinkamą svetainę. „Schneider Electric“ neturi įtakos trečiųjų šalių interneto svetainėms ir taikomai privatumo praktikai, kuri gali skirtis nuo „Schneider Electric“ taikomos praktikos. Trečiųjų šalių interneto svetainių neremiame ir joms neatstovaujame. Ši „Schneider Electric“ privatumo politika netaikoma asmens duomenų, kuriuos nuspręsite pateikti trečiosioms šalims arba kuriuos renka trečiosios šalys, atžvilgiu. Raginame Jus peržiūrėti interneto svetainių, kuriose bendraujate, privatumo politiką dar prieš sutinkant, kad Jūsų asmens duomenys būtų renkami ir naudojami.

Mes taip pat pateikiame socialinių tinklų nuorodas, per kurias galite dalytis informacija ir bendrauti su „Schneider Electric“. Naudojantis šiomis nuorodomis, su jumis susijusi informacija gali būti saugoma arba bendrinama. Raginame peržiūrėti socialinių tinklų, kuriuose bendraujate, privatumo politikas ir privatumo nuostatas, kad įsitikintumėte, kokia informacija gali būti renkama, naudojama ir bendrinama.

9. Kokios yra jūsų teisės?

Galite paprašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis ir, jeigu jie yra netikslūs, paprašyti juos pakeisti arba pašalinti. Tiesioginės rinkodaros pranešimų galite atsisakyti bet kuriuo metu.


„Schneider Electric“ įgyvendins Jūsų teises susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisyti. Galite teirautis dėl su Jumis susijusios informacijos, kurią tvarko bet kuri su „Schneider Electric“ susijusi įmonė. Jums bus leista susipažinti su savo asmens duomenimis, nepriklausomai nuo to, kur jie yra tvarkomi ir saugomi.

Jeigu Jūsų asmens duomenys yra netikslūs arba neišsamūs, galite pateikti prašymą, kad jie būtų ištaisyti.

Prašymus galima teikti elektroninio pašto adresu Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

Rinkodaros pranešimai Jums bus siunčiami tik turint išankstinį sutikimą. Savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų turite teisę atšaukti bet kuriuo metu. Norėdami atsisakyti mūsų elektroninių laiškų, spustelėkite atitinkamą mygtuką bet kuriame iš mūsų atsiųstų elektroninių laiškų.

Šią dalį galima papildyti kiekvienai šaliai pritaikyta informacija.

10. Svarbi informacija asmenims, gyvenantiems EEE

Jei Jūsų gyvenamoji vieta yra EEE, „Schneider Electric“ taip pat laikysis specialių BDAR reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl asmens duomenų tvarkymo teisinio pagrindo, tarpvalstybinio asmens duomenų tvarkymo, automatizuoto sprendimų priėmimo ir profiliavimo, asmens duomenų saugojimo, papildomų teisių, pretenzijų ir duomenų apsaugos pareigūno kontaktinių duomenų.


10.1 Kokiu teisiniu pagrindu „Schneider Electric“ naudoja asmeninę informaciją?

Atsižvelgiant į 3 dalyje išvardytus tikslus, asmens duomenys tvarkomi dėl žemiau nurodytų priežasčių:

• sutarčių dėl mūsų gaminių, paslaugų ar elektroninių ryšių priemonėmis teikiamų paslaugų, sudarytų tarp „Schneider Electric“ ir Jūsų, vykdymui. Tinkamam sutarties vykdymui, svarbu Jus pažinti, žinoti, kuo užsiimate, ir palaikyti komunikaciją sutarties vykdymo klausimais. Sutarčių vykdymas taip pat apima prašymų suteikti informaciją nagrinėjimą, pagalbą, kandidatų paraiškų dėl darbo nagrinėjimą, paskyrų ir registracijos dalyvauti mūsų programose tvarkymą bei atitikties šios privatumo politikos sąlygoms užtikrinimą;
• teisinių įsipareigojimų vykdymui, pavyzdžiui, privalomų mokesčių ir apskaitos įsipareigojimų arba deklaravimo prievolių vykdymas bei kompetentingų reguliavimo institucijų ir valdžios institucijų prašymų nagrinėjimas;
• vykdyti kitą veiklą, tokią kaip:

• tyrimų atlikimas – turime teisėtą interesą atlikti kai kuriuos tyrimus, nes vadovaudamiesi jų rezultatais, galime įvertinti Jūsų pasitenkinimo mūsų teikiamomis paslaugomis lygį. Dėl kitų tyrimų prašysime Jūsų sutikimo. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu;
• tiesioginės rinkodaros pranešimų ir teisėtais interesais pagrįstos reklamos teikimas – turime teisėtą interesą vykdyti šią veiklą kartu su savo dukterinėmis įmonėmis. Kai to reikalauja taikytini teisės aktai, visada suteiksime jums galimybę atsisakyti ir prašysime Jūsų išankstinio sutikimo.
• kai to reikalauja taikytini teisės aktai, Jūsų mobiliojo įrenginio siunčiamus vietos duomenis naudosime tik esant Jūsų sutikimui.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti savo teisėtais interesais su sąlyga, kad tokiam duomenų tvarkymui nebus teikiama didesnė svarba nei Jūsų teisėms ir laisvėms, visų pirma:

• saugoti jus ir kitus asmenis nuo grėsmių (pavyzdžiui, grėsmių saugumui arba sukčiavimo).
• laikytis mums visame pasaulyje galiojančių teisės aktų,
• tobulinti savo gaminius, paslaugas ir paslaugas, teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis,
• vykdyti profiliavimą, kad galėtume teikti tikslinį turinį ir reklamą, atsižvelgiant į Jūsų interesus,
• bendrinti informaciją tarp „Schneider Electric“ patronuojamųjų įmonių ir paslaugų teikėjų, kaip aprašyta 6 dalyje,
• geriau suprasti ir pagerinti mūsų veiklą internete, mūsų verslą, plėsti klientų duomenų bazę ir stiprinti bendradarbiavimą;
• veiklos vykdymo ir administravimo tikslais, pavyzdžiui, vykdant kokybės kontrolę ir rengiant konsoliduotąsias ataskaitas;
• bendrovių sandorių valdymui, kaip antai susijungimus ir įsigijimus.


10.2 Ar Jūsų asmens duomenys bus perduodama į užsienį?

Kadangi „Schneider Electric“ yra tarptautinė bendrovė, už duomenų tvarkymą atsakingos darbuotojų grupės gali turėti funkcijų pasauliniu ar daugiašaliu lygmeniu. Tokios įmonės gali veikti bet kurioje pasaulio vietoje, kur veikia „Schneider Electric“, įskaitant šalis už Europos Sąjungos ribų, kuriose asmeninės informacijos apsaugos standartai gali būti žemesni nei jūsų šalyje taikomi standartai. Duomenis taip pat galime perduoti ne ES esantiems paslaugų teikėjams, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas. Jeigu šio duomenų perdavimo atžvilgiu nebuvo išduotas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, „Schneider Electric“ užtikrins, kad duomenų perdavimo veikla atitiktų taikytinų teisės aktų reikalavimus, pavyzdžiui, „Schneider Electric“ kaip duomenų valdytoja užtikrins, kad vykdant duomenų perdavimą grupės viduje būtų laikomasi standartinių sutarčių sąlygų ir įmonėms privalomų taisyklių. Norėdami sužinoti daugiau apie duomenų perdavimą ir prireikus gauti taikomų apsaugos priemonių kopijas, gali kreiptis elektroninio pašto adresu Global-Data-Privacy@schneider-electric.com


10.3 Ar vykdome profiliavimą ir ar priimame su Jumis susijusius automatizuotus sprendimus?


Profiliavimas gali būti taikomas tam, kad nuotoliniu būdu, galėtume teikti, mūsų vertinimu Jūsų interesus geriausiai atitinkančią informaciją. Analizuojame Jūsų registracijos metu pateiktą informaciją, pavyzdžiui, jūsų specialybė ir informacija apie Jūsų veiklą internete (t. y. Jus labiausiai dominantis turinys).

Nepriimsime jokių su Jumis susijusių automatizuotų sprendimų, kurie Jums galėtų turėti reikšmingos įtakos, išskyrus atvejus, kai 1) toks sprendimas būtinas pagal su Jumis sudarytą sutartį, 2) turime aiškų Jūsų sutikimą arba 3) šią technologiją privalome naudoti pagal taikytinus teisės aktus. Pastaruoju atveju apie tai Jums bus pranešta. - Apie mūsų santykių trukmę (pavyzdžiui, sutarties vykdymo trukmę, paskyros panaikinimą, Jūsų teisėtą poreikį būti atpažintam, kreipimosi į mus atvejus), - Teisinius duomenų saugojimo reikalavimus, - Galiojančius apribojimus

Asmens duomenis saugome trejus metus nuo sutarties pasibaigimo dienos, tiesioginės rinkodaros tikslais duomenis saugome trejus metus nuo paskutinės komunikacijos dienos, o kontaktinius duomenis tais pačiais tikslais saugome trejus metus nuo paskutinės komunikacijos dienos.

10.4 Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikalinga pasiekti šioje privatumo politikoje išdėstytus tikslus, duomenis taip pat saugosime papildomą laikotarpį, jeigu tai būtina arba leidžiama pagal taikytinus teisės aktus. Daugiau išsamesnės informacijos pateikiama privatumo pranešimuose dėl konkrečios elektroninių ryšių priemonėmis teikiamos paslaugos. Duomenų saugojimo laikotarpiai apskritai atsižvelgiant į:
• Apie mūsų santykių trukmę (pavyzdžiui, sutarties vykdymo trukmę, paskyros panaikinimą, Jūsų teisėtą poreikį būti atpažintam, kreipimosi į mus atvejus),
• Teisinius duomenų saugojimo reikalavimus,
• Galiojančius apribojimus

Asmens duomenis saugome trejus metus nuo sutarties pasibaigimo dienos, tiesioginės rinkodaros tikslais duomenis saugome trejus metus nuo paskutinės komunikacijos dienos, o kontaktinius duomenis tais pačiais tikslais saugome trejus metus nuo paskutinės komunikacijos dienos.

10.5 Kokios Jūsų papildomos teisės?

Be 9 dalyje išdėstytų teisių, galite mūsų paprašyti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis, apribotume jų tvarkymą arba perkeltume, taip pat prieštarauti dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Kai duomenys yra tvarkomi gavus Jūsų sutikimą, turite teisę savo sutikimą bet kada atšaukti pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu Global-Data-Privacy@schneider-electric.com. Kai asmens duomenų tvarkymas būtinas pagal sutartis arba teisėtus interesus, gali būti, kad Jūsų prašymo negalėsime patenkinti arba, jeigu jį patenkinsime, neteksite galimybės naudotis paslaugomis ar elektroninių ryšių priemonėmis teikiamomis paslaugomis.

10.6 Kur galite užduoti klausimus ir pateikti ieškinį?

Klausimus ar pastabas dėl „Schneider Electric“ privatumo politikos arba šio privatumo pareiškimo nuostatų galite siųsti grupės duomenų apsaugos pareigūnui (angl. data protection officer, DPO):

DPO@schneider-electric.com

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison, Prancūzija


Jeigu, Jūsų įsitikinimu, tvarkydama jūsų asmens duomenis „Schneider Electric“ pažeidė taikytinų teisės aktų arba šios privatumo politikos nuostatas, galite pateikti skundą grupės duomenų apsaugos pareigūnui aukščiau nurodytu kontaktiniu adresu.
Slapukų informacija

Slapukas – nedidelė informacinė teksto rinkmena, saugoma interneto naudotojo kompiuterio kietajame diske. Slapuką sukuria žiniatinklio serveris, kuris iš esmės yra interneto svetainę palaikantis kompiuteris. Serveris nustato slapuke esančią informaciją, kuri gali būti naudojama bet kada, kai interneto svetainės naudotojas apsilanko interneto svetainėje. Slapuką galima prilyginti interneto naudotojo tapatybės kortelei, kuri, interneto naudotojui kaskart apsilankius interneto svetainėje, apie tai teikia duomenis minėtai interneto svetainei. Gali būti, kad pasitelksime ir kitas panašias technologijas, pavyzdžiui, pikselių žymes (angl. pixel tags), žiniatinklio signalus (angl. web beacons), – Jums apsilankius mūsų interneto svetainėse ir naudojant mūsų mobiliąsias programėles, šios technologijos rinks Jūsų įrenginiuose saugomą informaciją. Šiame pareiškime visos panašios technologijos vadinamos slapukais.

Naudodami slapukus, galime suteikti jums galimybę naudotis tam tikromis funkcijomis ir gauti informacijos apie lankymąsi mūsų interneto svetainėse bei mūsų programėlių naudojimą. Slapukų naudojimas taip pat pasitarnauja kuriant interneto svetaines ir programėles, kad jomis būtų paprasčiau naudotis. Daugelis naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jų priimti neprivalote. Paprastai galima nustatyti naršyklę nepriimti jų automatiškai pakeiskite. ir vis tiek matyti daugumą svetainės funkcijų. Mobiliuosiuose įrenginiuose taip pat esama priemonių programėlės funkcijai, priimančiai terminale saugomą informaciją, valdyti.

Jeigu norite pašalinti slapukus iš kompiuterio arba išjungti slapukų priėmimo funkciją, reikėtų peržiūrėti interneto naršyklės kūrėjų pateikiamą instrukciją spustelėjus naršyklės meniu esantį mygtuką „Pagalba“ (angl. Help). Nurodymai:

„Chrome“
„Mozilla“
„Internet Explorer“
„Safari“


Trečiųjų šalies slapukai analitiniams tikslams

Kad galėtume savo svetainių lankytojams suteikti geresnes paslaugas, stebime tinklalapio peržiūrų skaičių, apsilankymų skaičių, įvairius mūsų svetainėse lankytojų atliekamus veiksmus, lankytojų geografinę vietą ir kiek kartų lankytojai sugrįžta į mūsų interneto svetaines. Tam naudojame dvi interneto svetainių analitinės įrangos priemones – „Analyzer“ ir „Google Analytics“, taip pat bendrovės „Marketo“ Munchkin slapukus.

„Analyzer“ informacija („AT Internet“)

„AT Internet“ slapukai naudojami atliekant svarbius ir išsamius statistinius tyrimus. Slapukas naudojamas papildomai su JavaScript žyme. Naudojant slapukus galima patobulinti JavaScript žymių analizės rezultatus, o „AT Internet“ klientai gali identifikuoti savo interneto svetainių lankytojus kiekvieną kartą šiems apsilankius. Šie slapukai saugo informaciją, susijusią tik su vienu „AT Internet“ naudotojo ID. Ši informacija nėra naudojama siekiant rinkti lankytojų asmens duomenis.

Visi gauti rezultatai šifruojami ir yra visiškai anonimiški. Rezultatai suteikia informaciją apie interneto naudotojų naršymą ir elgseną „AT Internet“ klientų interneto svetainėse, pavyzdžiui, informaciją apie lankytojų skaičių, apsilankymų skaičių, tinklalapio peržiūrų skaičių ir kitą informaciją, reikalingą veiksmingam interneto naudotojų interesų vertinimui. Atsižvelgiant į šiuos rezultatus, galima pagerinti tokių interneto svetainių ergonomikos ir turinio ypatybes.

Norėdami peržiūrėti savo prieigos teises, atsakymo teises ir duomenų pašalinimo teises, apsilankykite „AT Internet“ duomenų apsaugos puslapyje .

„Google Analytics“ informacija

Interneto svetainėje taip pat naudojamasi bendrovės „Google, Inc.“ (toliau - Google) interneto svetainių analitikos paslauga Google Analytics. Kad padėtų interneto svetainėms analizuoti, kaip jų lankytojai jomis naudojasi, „Google Analytics“, kuri padeda analizuoti, kaip interneto svetainių lankytojai naudoja slapukus – jūsų kompiuteryje saugomas teksto rinkmenas. Slapuko surinkta informacija apie tai, kaip naudojate interneto svetainę, bus siunčiama į „Google“ serverius Jungtinėse Valstijose ir ten saugoma.

Jeigu interneto svetainėje įgalinta anoniminio IP funkcija, jūsų IP adresas Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse bus sutrumpintas. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus perduotas „Google“ serveriui Jungtinėse Valstijose ir sutrumpintas ten. Šioje interneto svetainėje įjungta anoniminio IP funkcija.

„Google“ šią informaciją naudos interneto svetainės valdytojo vardu, kad įvertintų, kaip naudojamasi šia interneto svetaine, sudarytų interneto svetainės valdytojams skirtas ataskaitas apie interneto svetainėje atliktus veiksmus ir teiktų kitas su veikla interneto svetainėje ir interneto svetainės naudojimu susijusias paslaugas.

Jūsų naršyklės nurodytas IP adresas, kurį perduoda „Google Analytics“, nebus susietas su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami atitinkamus parametrus savo naršyklėje, tačiau atkreipkite dėmesį, kad jeigu tai padarysite, gali nepavykti išnaudoti visų šio tinklapio funkcijų. Be to, galite atsisakyti sekimo naudojant „Google Analytics“ ateityje, atsisiųsdami ir įdiegdami dabartinės žiniatinklio naršyklės „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

„Marketo“ Munchkin slapukai

Norėdami siųsti savo el. laiškus, naudojame trečiosios šalies rinkodaros programinę įrangą, kurią pateikė bendrovė „Marketo“. Pasitelkiame slapukus kaip vieną iš stebėsenos priemonių, kad galėtume gauti informacijos apie tai, kiek kartų buvo atvertas elektroninis laiškas ir kiek kartų spustelėta ant pateiktų nuorodų. Taip pat stebime veiksmus interneto svetainėje. Pavyzdžiui, interneto svetainės lankytojai iš interneto svetainės gali parsisiųsti rinkodaros baltąsias knygas – šiuo atveju, pasitelkdami bendrovės „Marketo“ slapukus, galime sužinoti, kas yra interneto svetainės lankytojas ir ar jis naršo ir kitose interneto svetainės skiltyse. Norėdami gauti daugiau informacijos apie bendrovės „Marketo“ privatumo ir slapukų politiką, apsilankykite tinklalapyje, kuriame skelbiama bendrovės „Marketo“ privatumo politika, adresu.

Kaip tai veikia?

• Jūsų tinklavietėse įdiegiame Munchkin Javascript komponentą. Interneto svetainės lankytojui apsilankius interneto svetainėje, jo interneto naršyklėje išsaugome slapuką (jeigu slapukas dar nebuvo išsaugotas) ir savo serveriams siunčiame žinutes apie to lankytojo veiksmus internete.
• Tokie veiksmai itin funkcionalūs ir veikimu yra panašūs į kitus veiksmų internete stebėsenos scenarijus, kaip antai „Google Analytics“. |
• Mūsų slapukai yra pirmosios šalies slapukai ir juos matyti galime tik mes.
 
Kokią informaciją renka Munchkin slapukai?
Naršant tinklalapyje, Munchkin slapukai automatiškai renka toliau nurodytą informaciją:

• apsilankymų tinklalapyje skaičių
• spustelėjimų ant nuorodos skaičių
• IP adresą
• šaltinį, iš kurio nukreipiama
• mūsų slapuko ID
 
Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. gegužės 25 d.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Free"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="VIEW"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="http://m.onelink.me/16aa2579"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Ieškote pagalbos?

Pradėkite čia!

Raskite atsakymus dabar. Ieškokite sprendimo patys arba susisiekite su vienu iš mūsų specialistų.

Susisiekite su klientų aptarnavimo centru

Susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda ir gaukite reikalingą informaciją, techninį palaikymą, pagalbą nagrinėjant skundus ir kt.

Kur nusipirkti?

Lengvai raskite artimiausią „Schneider Electric“ platintoją savo vietovėje.

 opens in new Window

Naršykite DUK

Raskite atsakymus naršydami su tema susijusius dažnai užduodamus klausimus (DUK)

 opens in new Window

Pokalbis

Turite klausimų ar reikia pagalbos? Esame čia tam, kad galėtumėme padėti!