Channel Marketing Manager Panel Builders. Styremedlem i Norsk Eltavleforening. Medlem i normkomite NK64 (ansvarlig for NEK400 –Norm for elektriske lavspenningsinstallasjoner) Leder av arbeidsgruppe AG4 i NK64 Formann i normkomite NK23E.