Channel Marketing Manager Panel Builders
Torgeir Andersen har jobbet i Schneider Electric siden 1989 med fokus på energidistribusjon- og styring. Han er styremedlem i Norsk Eltavleforening og medlem i normkomite NK64 (ansvarlig for NEK400 –Norm for elektriske lavspenningsinstallasjoner). Han er også leder av arbeidsgruppe AG4 i NK64 og formann i normkomite NK23E.